Sofina verhoogt dividend van 1,31 naar 1,39 euro

Het geconsolideerde eigen vermogen van Sofina bedroeg op 31 december 2010 € 3.707 miljoen (of € 106,98 per aandeel), vergeleken met € 3.424 miljoen (of € 98,43 per aandeel) op 31 december 2009.

Het ontvangend dividend is stabiel. Het eenmalige karakter van het uitzonderlijk dividend van GDF/Suez in 2009 van € 12,7 miljoen heeft deze post licht verminderd.

Daar in 2010 minder aandelen van de participaties verkocht werden dan in 2009 en het merendeel komt van de private equity fondsen, heeft dit geleid tot een lagere nettowinst uit het niet-courant actief in vergelijking met het vorig boekjaar, dat gekenmerkt werd door de voltooiïng van de desinvestering in Richemont.

Door de boekhoudkundige afdekking van deze positie in Richemont viel het nettoresultaat op het courante actief in 2009 negatief uit. De verkoop van de participatie leidde tot het sluiten van deze afdekking.

Er was geen weerslag meer op het nettoresultaat uit courante activa, dat aldus voor het boekjaar 2010 een positief resultaat vertoont.

Aan de Gewone Algemene Vergadering van 21 april 2011 zal worden voorgesteld een nettodividend van € 1,39 per aandeel uit te keren, tegen € 1,31 per aandeel vorig jaar.

Op 31 december 2010 bezat Sofina 850.431 eigen aandelen, wat iets meer dan 2 % van zijn maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigde, tegen 713.255 aandelen op 31 december 2009.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content