Situatie in Griekenland is veel erger dan we denken.

In sommige delen van Europa is de situatie aan het verbeteren, maar in Griekenland gaat het van kwaad naar erger. Dat is de mening van de hedge fonds beheerder Wilbur Ross.

Hij verwacht dat de Grieken binnen afzienbare tijd de eurozone gaan verlaten, zonder opgave van verwachte datum te geven.

Volgens Ross is dat het algemeen gevoel bij de Grieken zelf, die overigens niet veel heil meer van de eurozone verwachten. Het herinvoeren van een eigen munt zou Griekenland toelaten om die te devalueren, waardoor de concurrentiekracht van het land wordt hersteld.

Het effect van een Griekse exit zou nu trouwens veel kleiner zijn dan het enkele maanden geleden was. De Europese beurzen noteren nog steeds in de plus, maar de winsten blijven beperkt tot ongeveer een half procent. Telenet moet de winst van gisteren deels weer inleveren.

Constant Korthout, Chief Financial and Risk Officer van Van Lanschot, gaf volgend commentaar op de vanmorgen gepubliceerde halfjaar update:

“Doordat we al een aantal jaren bewust sturen op de nieuwe internationale kapitaals- en liquiditeitseisen van Basel III, voldoet Van Lanschot nu al aan de eisen die gelden vanaf 2018. Met de huidige kernkapitaalratio van 11,0% zit Van Lanschot aan de bovenkant van de markt. Dankzij een hoge fundingratio van 85,3% blijven we slechts in beperkte mate afhankelijk van de kapitaalmarkten; de funding van Van Lanschot bestaat grotendeels uit spaargelden en deposito’s van cliënten. De keerzijde van deze ruime liquiditeits- en fundingpositie is echter dat de bank harder geraakt wordt door de aanhoudende concurrentie op de spaarmarkt die negatief doorwerkt in de rentemarge.

Het verslechterde economische klimaat leidde in het eerste halfjaar tot een toename van de kredietvoorziening. Deze werd sterk beïnvloed door twee grote posten. De toename van de kredietvoorziening betreft vooral verhogingen van reeds bestaande voorzieningen. Zolang het herstel van de economie uitblijft, zal de kredietvoorziening op een hoog niveau blijven.

De effecten van het positieve beurssentiment van het eerste kwartaal van 2012 werden overschaduwd door het oplaaien van de eurocrisis in het tweede kwartaal. Door een positief koerseffect stegen de assets under management in de eerste helft van 2012 naar € 37,5 miljard. De investeringen in het assetmanagementbedrijf van Kempen werpen hun vruchten af. Zo zijn voor € 1,8 miljard nieuwe mandaten getekend, met onder andere het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf, die in de tweede helft van dit jaar van start gaan.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content