Schatkist leent op korte termijn tegen hoogste rente in jaren

Jean Deboutte (Agentschap van de Schuld)

België heeft dinsdag 1,4 miljard euro opgehaald, met de uitgifte van schatkistcertificaten. Dat gebeurt opnieuw aan hogere rentes, de hoogste sinds 2008.

Het gaat om leningen op korte termijn, die lopen tot mei dit jaar. Dat gebeurde aan een rente van 2,421 procent. Dat is iets hoger dan bij gelijkaardige uitgiftes begin januari. In december gebeurde dat nog aan 1,8 procent. En sinds 2014 gebeurde dat zelfs aan negatieve rentes.

Dat de rentes stijgen is het gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank. De kortetermijnrentes op overheidspapier ondervinden een onmiddellijk effect van die hogere ECB-rentes.

De felle stijging van de rente op schatkistcertificaten is slecht nieuws voor wie een variabele woonlening heeft die jaarlijks herzienbaar is. Bij de berekening van de jaarlijkse renteherziening wordt immers gekeken naar de zogenaamde referte-index A. En die is gelieerd aan de rente op schatkistcertificaten op 1 jaar. Ook bij deze schatkistcertificaten is de rente fors gestegen.

De meest recente referte-index A, die voor de maand januari, staat op 2,717 procent op jaarbasis. In januari 2022 was dat nog -0,649 procent. De referte-index – die wordt gebruikt in de formule waarmee de nieuwe rente van de variabele lening bepaald wordt – was al jaren negatief en noteert pas sinds juni boven het nulpunt.

Op amper een jaar tijd is de variabele lening met jaarlijkse herziening met andere woorden een heel pak duurder.

Een gelijkaardige situatie is er ook voor andere variabele leningen met pakweg een renteherziening over 3 of 5 jaar. Die zijn gelinkt aan de overeenstemmende overheidsobligaties. Na jaren van negatieve referte-indexen, zijn die op een jaar tijd fel gestegen, met een duurdere lening tot gevolg op het moment van de renteherziening.

Partner Content