Rentabiliteit Franse ondernemingen kan lijden onder politiek nieuwe president

Terwijl de obligatiemarkten op de betaalbaarheid van de Franse begroting focussen, zijn de aandelenmarkten gevoeliger voor beleidsbeslissingen die een invloed hebben op de rentabiliteit van beursgenoteerde ondernemingen.

In dit opzicht is het programma van Hollande volgens Eric Chaney en Manolis Davradakis van AXA Investment Managers ontegensprekelijk slecht nieuws, hoewel op dit ogenblik moeilijk te zeggen is hoe slecht dan wel.

Bedrijven krijgen hogere belastingen opgelegd, te beginnen met een bedrijfsbelasting van 35% voor de ‘grote bedrijven’ (zonder specificering omtrent welke bedrijven in deze categorie vallen) tegenover de huidige 30%.

Hollande is vriendelijker voor kmo’s

De banken zien hun belastingtarief met 15% stijgen . De kosten van kapitaalverschaffing zouden verder kunnen oplopen door een zwaardere dividendbelasting, al is het programma hierover niet erg specifiek.

Verder zou de begroting voor 2013 een marginaal belastingtarief van 75% kunnen invoeren voor inkomens van meer dan 1 miljoen euro , wat managers van wereldformaat zou kunnen ontmoedigen om bij Franse topbedrijven in dienst te treden of aan de slag te blijven.

Excessief belasten van grote bedrijven doet de Franse competitiviteit meer kwaad dan goed

Het moet gezegd dat het programma van Hollande vriendelijker is voor de kmo’s: zij krijgen een lagere bedrijfsbelasting (15%) en een vlottere toegang tot krediet via subsidies voor speciale investeringsrekeningen.

Deze tweeledige aanpak van de Franse bedrijfswereld waarbij grote bedrijven fiscaal de duimschroeven worden aangedraaid terwijl kmo’s op de gulheid van de overheid kunnen rekenen, is naar de mening van AXA gebaseerd op verkeerde economische inzichten.

Er wordt van uitgegaan dat kmo’s meer jobs creëren dan grote bedrijven, terwijl er voor het overige geen verschillen zijn. Dit komt echter doordat grote bedrijven meer bijdragen tot de productiviteitsgroei doordat ze meer aan R&D uitgeven.

De productiviteitswinst sijpelt vervolgens door op alle niveaus van de economie en bereikt ook kleinere bedrijven. Een duale fiscale behandeling van de Franse bedrijven is dan ook geen oplossing voor het Franse competitiviteitsprobleem dat in grote mate toe te schrijven is aan het gebrek aan R&D-uitgaven en innovatie bij de privébedrijven (zie kaderstuk 9).

Eric Chaney en Manolis Davradakis kunnen besluiten dat de Franse aandelen in de komende maanden kunnen onderpresteren in vergelijking met de overige Europese aandelen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content