PS wil debat openen over dividenden bij geholpen bedrijven

Ahmed Laaouej (PS).

De PS wil dat ondernemingen die tijdens de coronacrisis overheidssteun krijgen, zich aan ethische regels houden. Zo willen de Franstalige socialisten bijvoorbeeld dat ze geen dividenden uitkeren in de jaren waarin ze die steun hebben gekregen. De PS bereidt volgens Kamerfractieleider Ahmed Laaouej een resolutie in die zin voor.

‘De steunmaatregelen en financiële hulp voor de bedrijven zijn essentieel om de economische schok als gevolg van de gezondheidsmaatregelen op te vangen. Het deficit dat daardoor tot stand komt, komt echter neer op een gigantische inspanning voor de overheidsfinanciën en dus de solidariteit. Elke euro telt dus. Voor de economische wereld moet daar dus tegenover staan dat hij de ethische regels en de regels van goed bestuur respecteert’, aldus Laaouej.

De PS vraagt dus dat er een verbod en sancties komen op het uitkeren van dividenden voor het jaar waarin overheidssteun werd ontvangen. Ook het aankopen van eigen aandelen – een mechanisme dat ook ten gunste komt van de aandeelhouders – wil de PS beteugelen. ‘Gezond economisch verstand zegt dat ze dat geld moeten herinvesteren, als het er is, in de relance van hun onderneming’, zegt de fractieleider.

Verschillende ondernemingen hebben al aangekondigd dat ze hun dividenden voor dit jaar zouden verlagen of schappen. En de Europese Centrale Bank heeft de banken uit de eurozone gevraagd geen dividenden uit te keren of eigen aandelen te kopen tijdens de coronacrisis.

Laaouej vraagt ook geen overheidssteun te geven aan ondernemingen met financiële banden met belastingsparadijzen. Bovendien moet het verboden zijn dergelijke steun te bieden aan bedrijven die de voorbije drie jaar zijn veroordeeld voor fiscale of sociale fraude. De PS viseert tot slot bedrijven die de twee voorgaande jaren ontslagen hebben doorgevoerd, niet uit economische redenen, maar om hogere dividenden te kunnen uitkeren.

Partner Content