Preben Bruggeman (Bank Degroof): “Vertrouwen in Ascencio kan weer toenemen

Op 1 september 2010 deelde Ascencio mee dat de vennootschap ingevolge de onzekere evolutie van de lange termijn interestvoeten en zijn impact op de reële waarde van de financiële instrumenten, de projectie van het dividend voor het boekjaar 2009/2010 in vraag stelde.

De vastgoedbevak kan vandaag aankondigen dat ze haar eerdere verwachtingen bevestigt en voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2010 de uitkering zal voorstellen van een bruto dividend dat vergelijkbaar is met dat van het vorige boekjaar (2,7176 EUR/aandeel).

Op 30 september 2010 bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille van Ascencio 277 miljoen EUR, een toename met 6% ten opzichte van 30 september 2009. Deze toename is in het bijzonder het gevolg van de overname van de Grand Frais warenhuizen.

De variatie van de reële waarde van de vastgoedportefeuille, leidt tot een netto niet-monetaire winst van 1,2 miljoen EUR op 30 september 2010 (in vergelijking met een kost van 0,9 miljoen EUR voor het boekjaar 2008/2009).

Bij constante perimeter is de reële waarde van de vastgoedportefeuille op 30 september 2010 gestegen met 0,27% in vergelijking met vorig boekjaar.

Op 30 september 2010 bedroeg de negatieve reële waarde van de financiële instrumenten 11,6 miljoen EUR (deze waarde behelst de kosten die de vastgoedbevak zou moeten dragen indien ze deze dekkingsinstrumenten toen had stopgezet).

De variatie van de reële waarde van deze instrumenten houdt op 30 september 2010 een nieuwe netto niet-monetaire kost van 3,7 miljoen EUR in (tegenover 6,2 miljoen EUR voor het boekjaar 2008/2009).

Ingevolge die negatieve, niet-monetaire impact, impliceert de uitkering van het hogervermelde dividend een afname van de beschikbare reserves ten belope van 1,1 miljoen EUR. Op 30 september 2010 bedragen de beschikbare reseves (voor bestemming van het resultaat van het boekjaar 2010) 2,57 miljoen EUR.

Op 16 november 2010 zal Ascencio de definitieve en geauditeerde resultaten bekendmaken.

Preben Bruggeman: “Het vertrouwen in Ascencio kan weer toenemen dankzij de handhaving van het dividend en het verder werken aan de kapitaalverhoging. Het advies accumulate blijft gehandhaafd.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content