Preben Bruggeman (Bank Degroof): “Ik blijf neutraal voor Ascencio

Bij de publicatie van haar laatste kwartaalresultaten, maakte Ascencio melding van het bijzondere economische klimaat dat we vandaag kennen.

De recente belangrijke daling van de lange termijn interestvoeten heeft geleid tot een significante achteruitgang van de marktwaarde van de rente indekkinginstrumenten, wat de vennootschap noopt de projectie van het dividend voor het boekjaar 2009/2010, zoals voorheen aangekondigd, in vraag te stellen.

De laatste vooruitzichten van de vennootschap vermeldden toen een dividend in dezelfde grootteorde als dit betaald in december 2009 (zijnde EUR 2,72 bruto per aandeel).

Ter verduidelijking, de achteruitgang van de marktwaarde van rente indekkinginstrumenten beïnvloedt noch de kaspositie, noch de activiteiten van Ascencio. Daartegenover staat wel dat het netto resultaat negatief beïnvloed wordt.

Gezien de onzekerheid over de evolutie van de lange termijn interestvoeten tussen vandaag en de afsluiting van het lopende boekjaar op 30 september 2010 en haar impact op het bedrag van het dividend voor het lopende boekjaar, heeft de vennootschap besloten, in overleg met de Joint Bookrunners ING en Petercam, om de kapitaalsverhoging die wordt voorbereid uit te stellen tot na 30 september 2010.

De operationele resultaten van de vennootschap blijven volledig in lijn met de vooropgestelde projecties. De vennootschap bevestigt haar intentie om op korte termijn over te gaan tot een kapitaalsverhoging en zet haar studie van aantrekkelijke investeringsopportuniteiten voort.

De vennootschap zal ten gepaste tijde de nieuwe tijdslijn voor de transactie communiceren.

Preben Bruggeman (Bank Degroof): “Ik blijf neutraal voor Ascencio, met een koersdoel van 50 euro.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content