PIMCO: “Situatie wordt eerst slechter en pas daarna beter”

De Europese economie heeft te maken met een verlies aan concurrentiekracht, hoge schulden en een negatieve demografische trend in een groot deel van de regio. De totale productiecapaciteit is veel groter dan de totale vraag. Om iets aan deze kloof te doen zou zowel het begrotings- als het monetaire beleid expansief moeten zijn, maar in de praktijk zijn beide eerder krimpbevorderend. Door deze bezuinigingen zal de consumptieve vraag nog verder afnemen.

Saumil Parikh, managing director en portefeuillemanager van PIMCO: “Mede doordat veel landen tegelijkertijd bezuinigen en de binnenlandse vraag afneemt, houdt PIMCO er rekening mee dat Europese begrotingsdoelstellingen niet worden gehaald en de kredietbeoordeling van voor het financiële systeem belangrijke banken en landen wordt verlaagd. Dit kan vervolgens een nieuwe ronde van schuldvermindering en bezuinigingen in gang zetten.”

Om deze spiraal te doorbreken heeft Europa dringend behoefte aan een externe balans.

Parikh: “De Europese Centrale Bank zou deze rol op zich kunnen nemen, maar PIMCO betwijfelt of dit inderdaad zal gebeuren, gezien de meningsverschillen tussen de lidstaten over de rol van de ECB. In plaats daarvan denkt PIMCO dat het Internationale Monetaire Fonds, dat $ 1.000 miljard aan uitleenbare fondsen tot haar beschikking heeft, de komende twaalf tot achttien maanden een stabiliserende rol zal vervullen in Europa, zij het niet in een vroege fase maar in een fase waarin de herkapitalisatie van landen en banken nodig is geworden. Wij denken dat de situatie helaas eerst nog slechter wordt voordat er verbetering optreedt.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content