PIMCO introduceert GIS Income Fund

Vermogensbeheerder PIMCO heeft het PIMCO GIS Income Fund geïntroduceerd. Dit wereldwijde obligatiefonds richt zich op het genereren van een hoge, constante maandelijkse inkomstenstroom door flexibel te beleggen in diverse wereldwijde obligaties.

Het PIMCO GIS Income Fund wordt beheerd door Dan Ivascyn, managing director en hoofd van het team dat hypotheekobligatieportefeuilles beheert bij PIMCO, en Alfred Murata, executive vice president en portefeuillebeheerder in ditzelfde team.

PIMCO belegt sinds 2007 met succes op basis van deze strategie in de Verenigde Staten. Het totaal aan vermogen dat PIMCO wereldwijd met inkomsten-genererende strategieën beheert, bedraagt $27,6 miljard (per 30 september 2012).

Het fonds hanteert een wereldwijde multi-sectorale benadering en maakt gebruik van mogelijkheden om onder alle marktomstandigheden inkomsten te genereren.

Het fonds heeft een portefeuille van hoogwaardige vastrentende waarden en beoogt beleggers een hoge en constante stroom van inkomsten te bieden.

Bovendien streeft het fonds op de langere termijn naar waardestijging, waarbij sterk wordt gelet op het inperken van negatieve risico’s.

“Het PIMCO GIS Income Fund is zo ingericht dat het beleggers kan helpen om in dit tijdperk van defensief beleggen hun doelstellingen te verwezenlijken”, aldus Dan Ivascyn. “Daarbij maken we gebruik van PIMCO’s bewezen beleggingsproces en hebben we een sterke focus op het leveren van uitstekende rendementen voor onze klanten.”

Anders dan de meeste strategieën die gericht zijn op het genereren van inkomsten, hanteert het PIMCO GIS Income Fund een flexibele aanpak.

Deze maakt het mogelijk om posities tactisch van het ene land of sector naar andere te verschuiven, al naar gelang waar PIMCO’s team van meer dan 80 specialisten in staats- en bedrijfsobligaties mogelijkheden zien om inkomsten te genereren.

Deze flexibiliteit maakt het mogelijk een veel breder scala aan kansen te benutten, terwijl evengoed het portefeuillerisico wordt beheerd.

Het fonds kan posities nemen in staatsobligaties, inflatiegerelateerde obligaties, agency en non agency MBS, commercieel-vastgoedobligaties (CMBS), investment grade bedrijfsobligaties, high yield bedrijfsobligaties, bank loans, en obligaties uit opkomende markten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content