Overheden recupereren mogelijk toch Optima-geld

© belga

De curatoren van de failliete Optima Bank verwachten dat de ‘gewone schuldeisers’, waaronder de openbare overheden zoals gemeenten en OCMW’s die rekeningen hadden, toch een deel van hun geld kunnen recupereren.

Optima Bank werd op 15 juni 2016 failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel. De curatoren gingen vorig jaar nog uit van een passief tussen de 120 en 130 miljoen euro, maar hebben nu een nieuwe balans opgemaakt.

“Voor de gewone schuldeisers, waaronder de rekeninghouders openbare overheden, is het nog voorlopig afwachten of er voor hen een dividend zal zijn, maar de kans is zeer reëel. Naast een maximalisatie van het actief wordt er ook gepoogd om door passiefbeperking het eventueel dividend zo hoog mogelijk te krijgen”, stellen de curatoren.

Curator De Meyer raamt de uiteindelijke put na de val van de bank op ongeveer 20 miljoen euro, meldt de Tijd. Uit cijfers van minister van Financiën Johan Van Overtveldt bleek dat er twee jaar geleden 56 gemeenten, OCMW’s en andere instanties waren die geen aanspraak konden maken op een terugbetaling door het Garantiefonds.

Ook de leveranciers en de financiële instellingen met rekeningen bij de bank die niet onder de waarborg van het Garantiefonds vallen, behoren tot de gewone schuldeisers.

Partner Content