Ontwikkeling voedselprijzen in China wordt op de voet gevolgd

De speculaties over politieke instabiliteit of interne ideologische twisten bieden volgens professor Stefan Duchateau slechts een beperkte verklaring voor de terughoudendheid van de Chinese overheid bij de stimulering van de economie in het algemeen en het hanteren van het rentewapen in het bijzonder.

In landen waar een belangrijk gedeelte van het beschikbare gezinsinkomen aan voedsel wordt besteed, vormen de recente stijgingen van de voedingsprijzen een verontrustend signaal. Niet alleen vanuit economisch standpunt maar zeker ook als bron van potentiële politieke onrust.

Een onevenwichtige situatie waarbij bepaalde delen van een land een welvaartsexplosie kennen en in andere regio spanningen ontstaan door de prijsontwikkeling van basisvoorzieningen, is zeker in een communistisch regime moeilijk te verdedigen. Een situatie waarbij de economie wordt gestimuleerd dreigt ook de voedselprijzen te laten accelereren.

Voedselinflatie onvoldoende gestabiliseerd

Hierdoor wordt volgens professor Stefan Duchateau het verschil in de economische ontwikkeling tussen de welvarende regio en het achtergebleven binnenland nog schrijnender.

Een dergelijke situatie zullen de politieke leiders van China, zeker in de huidige transitie van het Politbureau liever vermijden, ook al kost het (tijdelijk) enkele procenten economische groei.

De ontwikkeling van voedselprijzen wordt in China dan met de nodige argwaan gevolgd. De voedselinflatie is weliswaar teruggevallen in vergelijking met piekperiodes, maar lijkt nog onvoldoende gestabiliseerd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content