Oliver Wyman/Morgan Stanley: “Katalysator voor verandering bij verzekeraars”

Oliver Wyman en Morgan Stanley publiceerden een spraakmakend rapport onder de titel Insurance: Solvency II, Quantitative & Strategic Impact: The Tide is Going Out (Solvabiliteit II, Kwantitatieve en strategische impact: het hoogtepunt is voorbij). Het rapport concludeert dat de impact van Sovency II groter zal zijn dan vermindering in solvabiliteitsverhoudingen en zal optreden als een katalysator voor verandering bij verzekeraars.

Oliver Wyman/Morgan Stanley: “Het rapport oordeelt dat Solvency II, de Europese reglementering voor verzekeraars die het verbeteren van de verbinding tussen vermogens- en economisch risico beoogt, een diepgaande strategische impact zal hebben op de verzekeringsbranche en een herbeoordeling van de traditionele zakenmodellen. Het verklaart dat er fusie- en overname-opportuniteiten zullen ontstaan uit de transparantie van de balansen van de verzekeraars en het daaruit volgende herkennen van gewaagde handel bij diegenen met duurzame winststromen. Daarom moeten verzekeraars hun productaanbod wijzigen, hun handelsbelangen spreiden en de balansschaal zal de fusie- en overnamedeals aandrijven.”

Oliver Wyman en Morgan Stanley opperen in het rapport dat de managementteams van de verzekeraars zullen focussen op het herstructureren van de levensverzekeringsportefeuille van traditioneel naar eenheidsgebonden en variabele lijfrenteachtige producten. Bovendien zal er een sterkere focus zijn op balansbeheer, bv. hedging, risicobeheer en herverzekering.

Het rapport past zijn eigen Solvency II model toe om de impact van de reglementering op vier fictieve verzekeraars met een Europese zetel te beoordelen: een wereldwijde samengestelde onderneming, een wereldwijde levensverzekeraar, een herverzekeraar en een zuivere hoofdzakelijke niet-levensverzekeraar.

Oliver Wyman/Morgan Stanley: “Algemeen gezien tonen de resultaten aan dat de sterk gekapitaliseerde herverzekeraars het meeste voordeel halen uit Solvency II wegens de vraag van beleggingsmaatschappijen die een gebrek hebben aan alternatieve geldbronnen en een stijging in het gebruik van herverzekering als risicoverminderend instrument.”

Het model suggereert dat kleine, geografisch beperkte verzekeraars – met inbegrip van vele beleggingsmaatschappijen – het meest uitgedaagd worden door Solvency II aangezien het grootste deel van het bufferkapitaal afkomstig is uit de winst uit de diversificatie in handel en producten.

Oliver Wyman/Morgan Stanley: “Solvency II zal de ware economische volatiliteit van de balans van vele Europese verzekeraars onthullen – en terwijl we de structuur steunen – geloven we dat dit op korte termijn kan leiden tot een grotere vastgestelde investeringskost. We verwachten dat verzekeraars complexere balansbeheertechnieken zullen aanwenden om de winsten uit economisch kapitaal te optimaliseren”.

Uit de analyse blijkt duidelijk dat bepaalde zakenstructuren inefficiënt zijn vanuit financieel perspectief. Oliver Wyman/Morgan Stanley: “Sommige groepen hebben bijvoorbeeld nog steeds verschillende verzekeraars in enkelvoudige markten die verschillende merken ondersteunen. Terwijl het fuseren van verzekeraars van over de Europese markt ingewikkeld is, betekent Solvency II dat dit zeer waarschijnlijk zal gebeuren. Over het algemeen verwachten we een beperkte impact op groepsstructuren van mainstream maatschappijen op korte termijn, maar een aanzienlijke stijging binnen intergroepskapitalisatie-optimalisering via herverzekering en hefboomkapitaal structuren.”

Het rapport omvat een samenvatting van hoe verzekeraars hun bedrijfsstructuren kunnen aanpassen om voordeel te halen uit Solvency Capital Requirements (SCR, kapitaalvereisten van solvabiliteit).

Oliver Wyman/Morgan Stanley: “Er zijn drie belangrijke hefbomen om dit te bereiken: het fuseren van dochterondernemingen in één juridische entiteit, interne herverzekering en de introductie van het hefboomeffect in de financiële structuur van de groep.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content