Nationalisatie van sommige banken kan onvermijdelijk worden

Nouriel Roubini, rond wie het de laatste weken weer wat stiller was geworden, heeft weer van zich laten horen. De economieprofessor pleit voor een begeleid verlaten van de eurozone voor sommige landen die zich in de problemenzone bevinden.

Deze operatie zal zeer behoedzaam moeten gebeuren, want er zijn geen precedenten die als voorbeeld kunnen worden gebruikt om de exits op de juiste manier te laten verlopen.

Dr. Doom geeft toe dat het grootste risico ligt bij de banken en bij de financiële markten, het is namelijk allesbehalve duidelijk hoe die gaan reageren op een exit-operatie.

Hij is van mening dat de voorafgaande ‘domesticatie’ van de buitenlandse schulden een deel van de oplossing kan aanreiken.

Op die manier zouden kredietverliezen en valutarisico’s gereduceerd worden.

De vrees bestaat namelijk dat een exit uit de eurozone gepaard zou gaan met een kapitaalvlucht op dergelijke schaal dat sommige banken het niet zouden overleden en dus kunnen omvallen.

Tijdelijke kapitaalcontrole als een noodzakelijk kwaad

Nationalisatie van sommige banken kan onvermijdelijk worden, aldus Roubini. Hij stelt beperkingen in de afnamen van de deposito’s voor, terwijl tijdelijke kapitaalcontrole als een noodzakelijk kwaad zal moeten worden ervaren. De overgangsfase kan met andere woorden moeilijk verlopen.

Volgens Roubini is het belangrijk om een begeleide exit uit de eurozone te orchestreren, liefst op vrijwillige basis. Gebeurt dit niet, dan kan op een later tijdstip in de toekomst een wanordelijke exit noodzakelijk zijn. Aan een dergelijke operatie zou een veel hoger kostenplaatje plakken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content