Nationale Bank onderzoekt kwaliteit activa Dexia

De Europese Centrale Bank voert, in samenwerking met de nationale bancaire regulatoren, een doorlichting uit van de voornaamste Europese banken. In deze context ondergaat Dexia momenteel een beoordeling van de kwaliteit van haar activa (Asset Quality Review – AQR) en van haar boekhoudkundige waarderingsmethoden.

In het kader van dit voorbereidend onderzoek uitgevoerd door de Nationale Bank van België, werd het opportuun geacht om, reeds vanaf eind 2013, bepaalde aanpassingen in rekening te nemen in de jaarrekeningen van Dexia groep.

Deze aanpassingen hebben betrekking op de waardering van effecten van lokale besturen en Spaanse covered bonds, geklasseerd als niet-liquide activa beschikbaar voor verkoop (Available For Sale – AFS).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content