Minder emissies Europese obligaties verwacht in 2013

De meeste Europese obligatiecategorieën zullen volgens Theodoor Gilissen Bankiers volgend jaar een daling laten zien van de uitgifte ten opzichte van dit jaar.

Voor senior bankobligaties zal de markt verder krimpen, omdat de uit te geven obligaties bij lange na niet de aflopende obligaties zullen bijhouden.

Deze ontwikkeling kan ondersteuning bieden aan de obligatiemarkt. Morgan Stanley verwacht voor Europese overheden een daling van 11% van de totale uitgifte ten opzichte van 2012 naar Eur 759 mrd.

De netto-uitgifte, emissies minus aflossingen, zal dalen van Eur 262 mrd naar Eur 177 mrd. Couponbetalingen van overheden overstijgen deze extra uitgifte, waardoor de netto-uitgifte gecorrigeerd voor couponbetalingen per saldo Eur 13 mrd negatief zal zijn.

Redenen voor de daling zijn Theodoor Gilissen Bankiers het verder terugdringen van de begrotingstekorten, meer financiering door kortlopend schatkistpapier en een lager bedrag aan aflossingen volgend jaar.

Senior bankobligaties en covered bonds zullen, net als dit jaar, een negatieve nettouitgifte hebben waardoor de markten zullen krimpen.

Redenen zijn dat banken minder financiering nodig hebben door verkleining van de balans en omdat veel banken de driejaars leningen van ECB gebruiken voor aflossingen.

Een categorie die wel kan groeien zijn Theodoor Gilissen Bankiers achtergestelde Tier 2 leningen van banken. Hiervoor zal wel meer duidelijkheid moeten komen over de kapitaalsregels voor banken, waarbij de deadline van 1 januari 2013 is uitgesteld.

Daarnaast is het resolutieregime voor Europese banken van belang, waarbij banken in de toekomst een minimum percentage aan verplichtingen moeten aanhouden die gebruikt kunnen worden voor bail-in.

Duidelijkheid hiervoor wordt halverwege het jaar verwacht. Daarnaast is de omgeving sterk verbeterd de afgelopen periode; eerder deze week wist Bank of Ireland Eur 250 mln in een dergelijke lening te plaatsen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content