Meer aandacht naar de uitgaven bij opstellen Belgische begroting

De begroting voor 2014 werd afgerond via maatregelen zowel aan de kant van de overheidsuitgaven als van de belastingsinkomsten.

Hoewel we volgens ING tevreden mogen zijn dat een begroting voor volgend jaar gevonden is en dat deze in orde lijkt (niet alle landen, waaronder niet de minste, kunnen vandaag hetzelfde zeggen), mogen we niet vergeten dat het overheidstekort volgend jaar nog 2,2% van het BBP zal bedragen, oftewel rond 9 miljard euro.

Dit betekent dat de sanering van de overheidsfinanciën nog lang niet voorbij is. In deze context vroeg Economic.Poll@ING zich enkele weken geleden af welke maatregelen de internetgebruikers zouden verkiezen als zij aan het roer van de overheidsfinanciën stonden.

Twee voorstellen betroffen de verhoging van de belastingen (op arbeid en op kapitaal) en een derde betrof de vermindering van de overheidsuitgaven. Zonder verrassing vindt men slechts zeer weinig voorstanders van hogere lasten op arbeid.

De meeste internationale studies plaatsen België bovenaan op dat vlak, en de belastingen op arbeid nog verhogen zou wellicht contraproductief zijn.

Daarentegen had men kunnen verwachten dat de antwoorden evenwichtig verdeeld zouden zijn tussen de twee andere voorstellen, maar nee.

Terwijl 32% van de respondenten een verhoging van de belasting op kapitaal zou bepleiten, zou 66% een vermindering van de overheidsuitgaven verkiezen.

Het is trouwens interessant op te merken dat dit percentage nog opklimt tot 75% bij de Nederlandstalige respondenten (tegen 60% van de Franstalige respondenten).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content