Marges van aantal Duitse bedrijven vallen stelselmatig terug

De recente terugval van de productiviteit in Duitsland is markant en duidt er volgens professor Stefan Duchateau op dat de economische groei beneden momenteel duidelijk beneden zijn potentieel ritme is teruggevallen.

Een exportland als Duitsland is natuurlijk niet ongevoelig voor vertragingen in de wereldeconomie.

Mogelijk zijn hierin ook de eerste tekenen te merken van de recente wijzigingen in de loonpolitiek in Duitsland, waar voor de eerste keer in een lange periode wordt afgeweken van het strikte matigingsbeleid dat destijds in de jaren ’90 werd ingevoerd. Dit leidt ook tot de conclusie dat de marges van een aantal Duitse bedrijven stelselmatig terugvalt.

Aanpassingsvermogen

De Duitse economie kenmerkt zich echter ook door haar aanpassingsvermogen, zodat het veel te vroeg is om uit de recente ontwikkelingen inzake productiviteit conclusies te trekken inzake de toekomstige positionering van de Duitse bedrijven op de wereldmarkt.

Het verschil tussen de LT rente en de tarieven op korte termijn wordt traditioneel aangewend als een betrouwbare conjunctuurindicator, met een voorspellingshorizon van 3 à 4 kwartalen.

Dat deze yield-curve zich over de afgelopen maanden geleidelijk heeft hersteld in Duitsland geeft aan dat de groeiprognose voor de tweede helft van 2013 alleszins opwaarts mag worden bijgesteld.

Het feit dat de Duitse Yield-curve over de afgelopen 4 jaar niet negatief is geworden, is trouwens altijd een belangrijke houvast geweest bij de uitwerking van groeiprognoses van de Duitse industrie. Een negatieve yield-curve indiceert immers onmiskenbaar een nakende recessie.

De blijvend positieve waarde van die maatgetal gaf aan , tegen de gangbare pessimistische visie in, dat er in de afgelopen periode geen imminent gevaar was voor een instorting van de Duitse economische groei.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content