Luc Aben (Van Lanschot): “Rendementen op bedrijfsobligaties nog aantrekkelijk”

In absolute termen liggen de spreads bij bedrijfsobligaties in Europa nog steeds op een hoger niveau dan gedurende de laatste recessieperiode in 2001. Tegelijkertijd is de gemiddelde kredietkwaliteit van de ondernemingen als gevolg van de focus op schuldreductie beter dan toendertijd. De netto schuld afgezet tegenover de operationele cash flow, daalde met 40%.

Luc Aben, Hoofdeconoom & Directeur Beleggingsstrategie Van Lanschot Bankiers België: “De nog relatief hoge spreads betekenen ten eerste dat de geboden rendementen op bedrijfsobligaties nog aantrekkelijk zijn tegenover staatsleningen. Maar ten tweede betekent het ook dat er nog koerspotentieel aanwezig is in bedrijfsobligaties. Bij een gelijkblijvend renteniveau op staatsleningen, stijgen de koersen van bedrijfsobligaties immers bij inkrimpende spreads.”

Actieve opvolging is echter noodzakelijk. Een van de lessen die beleggers geleerd hebben uit de financiële crisis is wel degelijk dat ook obligaties een even actieve opvolging vereisen als aandelen. Opvolging qua kwaliteit van de debiteur, looptijd, verdeling staatsobligaties-bedrijfsobligaties, en zo verder.

Aben: “De ideale manier om deze opvolging te verzorgen is via een gespreid fonds. Op die manier wordt er passend ingespeeld op de nodige aanpassingen. Defensiever papier kopen als het moet, iets offensiever gaan als het kan. Obligaties vormen het stevige hart van een portefeuille. Dat hart moet onderhouden worden om inderdaad zijn rol van veiligheid én rendement te vervullen. Met de Van Lanschot Obligatiebevek kunnen de risico’s worden gespreid.”

Dit is een fonds dat uitsluitend belegt in papier van investment grade. De portefeuille is gespreid over staats- en bedrijfspapier, maar de accenten verschuiven sterk naargelang de conjuncturele omstandigheden en marktsituatie.

Aben: “Gezond verstand en dynamische voorzichtigheid staan daarbij centraal. Bovendien heeft het fonds een Belgisch paspoort, zodat geen roerende voorheffing verschuldigd is. Dit in tegenstelling tot de meeste obligatiefondsen met een Europees paspoort. Zeker bij de huidige rentestanden is dat voordeel nóg belangrijker.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content