Lavide Holding N.V. versterkt vermogen

Dit waren de hoofdpunten van het eerste halfjaar 2014 bij Lavide Holding N.V.:

• Lavide Holding is een vennootschap zonder operationele activiteiten, die haar inspanningen richt op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met haar beursnotering.

• In januari heeft Lavide haar vermogen met EUR 150.000 versterkt na uitoefening optie door Value8 N.V. Op 8 januari zijn 45.000 aandelen B tegen een uitoefenprijs van 3,33 euro per aandeel uitgegeven.

• Naar aanleiding van het – voor Lavide Holding N.V. ongunstige – tussenarrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van september jl. is Lavide op 3 april 2014 een herziene voorwaardelijke schikking overeengekomen met de curator van Mieger Adviesburo B.V (hierna: Mieger). De vaststellingsovereenkomst voor deze schikking is door de BAVA op 15 mei 2014 integraal goedgekeurd.

• In de schikking is door de curator van Mieger volledige kwijting verleend van de gepretendeerde vordering en ziet zij af van verdere aansprakelijkstellingen jegens Lavide en haar Bestuur.

• De uitwerking van de vaststellingsovereenkomst, waaronder de uitgifte van optierechten op 769.077 aandelen B tegen een uitoefenprijs van de nominale waarde van EUR 2,00, de verwerking van statutenwijzigingen en de betaling van een contante som van EUR 75.000, is afgerond.

De schikking is hiermee volledig afgewikkeld en overeenkomstig de afspraken geïmplementeerd.

• Op 26 juni 2014 heeft de AVA de jaarcijfers 2013 goedgekeurd en decharge verleend aan het Bestuur.

• Nu de uitwerking van de schikking is afgerond, kan Lavide haar inspanningen continueren en richten op het onderzoeken van mogelijkheden om waarde te creëren voor haar aandeelhouders. Een van die mogelijkheden betreft het realiseren van een reverse listing. Daartoe zijn in het afgelopen halfjaar verkennende en non-exclusieve gesprekken geïnitieerd met potentiele kandidaten.

• Met inbegrip van de uit hoofde van de schikking betaalde contante som bedroegen de kosten in het eerste halfjaar EUR 165.000 en kwam het verlies uit op EUR 169.000.

• Ter versterking van haar kaspositie heeft Lavide op 2 juni een aantal van de door haar gehouden aandelen Prodware verkocht. De waarde van de resterende Prodware aandelen bedroegen per 30 juni 2014 EUR 99.147.

• Lavide heeft goede voortgang gemaakt met het verder reduceren van de kosten. De doorlopende kosten hebben daarmee een minimaal niveau bereikt.

• De instandhoudingskosten in de tweede helft van 2014 bedragen naar schatting circa EUR 70.000, exclusief eventuele incidentele kosten (koersresultaat aandelen, kosten reverse listing etc).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content