Kwetsbaar herstel maar systeemrisico is kleiner geworden

De introductie van de driejarige herfinancieringsoperatie (LTRO’s) voor banken door de Europese Centrale Bank is in de afgelopen maanden een belangrijke katalysator geweest van de stijgende vraag naar aandelen en de dalende volatiliteit op de aandelenmarkt. Voortzetting van het herstel is onzeker.

“Dit is geen eenrichtingsverkeer. Tegenslagen zijn al ingeprogrammeerd, met name als de angst terugkeert dat de groei niet doorzet en als zich ongunstige politieke ontwikkelingen voordoen,” zegt Andreas Utermann, Global Chief Investment Officer van AllianzGI. “Als de olieprijs langdurig op een niveau van boven de $125 tot $130 uitkomt dan bedreigt dit de nog kwetsbare mondiale groei.”

Opnieuw neutrale positie ten opzichte van Italië

De markten voor vastrentende waarden lijken weer terug te keren naar een situatie waarin fundamentele factoren bepalend zijn. De wijze waarop de Griekse schuldencrisis zich recentelijk ontwikkelde, met de bijdrage van de private sector aan schuldvermindering (Private Sector Involvement, PSI) en de daaraan gekoppelde ‘Collective Action Clauses’ waren al in de markten ingeprijsd en bleken in die zin een ‘non-event’.

Ook het feit dat de credit default swaps in werking werden gesteld bleek weinigen te deren. “Samen met de LTRO’s hebben deze ontwikkelingen ervoor gezorgd dat het systeemrisico, dat zowel Europa als de hele wereld bedreigde vanwege het gevaar van een kettingreactie na een eventuele uiteenvallen van de eurozone, is opgelost,” aldus Franck Dixmier, Chief Investment Officer Fixed Income Europe.

In het licht van deze ontwikkeling stelde AllianzGI zich de afgelopen tijd minder defensief op ten aanzien van de landenallocatie binnen de eurozone, om gebruik te kunnen maken van de kleiner wordende spread van landen in de periferie ten opzichte van Duitsland. AllianzGI keerde bijvoorbeeld terug naar een ‘neutrale’ positie ten aanzien van Italië, nadat het eerder onderwogen was in dat land.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content