Keurige resultaten DE Master Blenders

Voor het eerst sinds de afsplitsing van Sara Lee heeft DE Master Blenders jaarcijfers gepubliceerd. De resultaten die DE Master Blenders vanmorgen wereldkundig maakte, kwamen in grote lijnen overeen met de verwachtingen van de markt. ABN Amro blijft het aandeel DE Master Blenders volgen met een houdadvies.

DE Master Blenders rapporteerde over het boekjaar 2012 een organische omzetgroei van 9,5% (consensusverwachting: 9,3%). De winst voor rente en belastingen bedroeg EUR 100 miljoen; hierin is een bedrag van EUR 221 miljoen aan eenmalige lasten reeds verdisconteerd.

De winst per aandeel (wpa) kwam uit op EUR 0,45. Dit is iets beter dan de wpa van EUR 0,42 die door analisten was becijferd. DE Master Blenders liet weten, dat er bij het onderzoek naar de eerder vastgestelde boekhoudkundige onregelmatigheden binnen de Braziliaanse divisie geen nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen.

Verandering van rapportageperiode

Verder meldde het concern vanaf heden een andere rapportageperiode te gaan hanteren: de komende boekhoudkundige rapportageperiode loopt van 1 juli 2012 tot 31 december 2013.

Het fiscale jaar 2013 zal derhalve uit 18 maanden bestaan. Qua prognose beperkte DE Master Blenders zich vanmorgen tot de eerste 12 maanden van het volledige boekjaar 2013: DE Master Blenders verwacht in die 12 maanden een organische omzetgroei van 3% tot 5% neer te zetten en een hogere winstmarge te realiseren.

Wat ABN Amro betreft heeft DE Master Blenders redelijk goede resultaten neergezet in het afgelopen boekjaar. Daarnaast zijn we blij dat het onderzoek naar boekhoudkundige onregelmatigheden binnen de Braziliaanse activiteiten geen verdere dubieuze zaken aan het licht heeft gebracht; het onderzoek is inmiddels bijna afgerond.

ABN Amro handhaaft het houdadvies voor het aandeel DE Masters Blenders. Daarbij herhalen de analisten van de bank dat zij DE Master Blenders niet beschouwen als een typisch defensief aandeel binnen de voedingssector. Zij benadrukken dan ook, dat een belegging in dit aandeel niet zonder risico’s is.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content