KBC informeert over impact ratingverlaging van CDO’s in portefeuille

Tegen de achtergrond van de verslechterende vooruitzichten voor de wereldwijde economie heeft het ratingbureau Moody’s Investor Service de ratings van een groot aantal CDO’s (collateralized debt obligations) opnieuw verlaagd.

Ook KBC heeft er daarvan een aantal in portefeuille. De ratingverlaging heeft een negatieve invloed op de ‘mark-to-model’-waarde van de CDO-beleggingen van KBC voor een bedrag van 0,3 miljard euro, wat zijn onverminderde weerslag vindt in de winst- en verliesrekening (dit in tegenstelling tot sommige andere financiële instellingen, die de waarde in de balans afboeken van het eigen vermogen).

De toepassing van de nieuwe ratinghypotheses op de volledige CDO-portefeuille (met inbegrip van effecten waarvan de rating nog niet verlaagd werd) – met behoud van het beleid om de waarde van alle effecten met een kredietrating beneden Ba3 tot nul te herleiden – resulteerde voor KBC in een negatief effect van 0,6 miljard euro.

Een bijkomende CDO-waardeverlaging van 0,3 miljard was een gevolg van de gestegen marktwaarde van (door monoline-verzekeringsbedrijven uitgeschreven) financiële garanties veroorzaakt door de ratingverlagingen.

Dat brengt het gecombineerde effect voor belastingen op 0,9 miljard euro. Door het uitblijven van verdere belastingkredieten in de VS zal het effect op de nettoresultaten van KBC van dezelfde orde van grote zijn.

Aan de jongste kredietrating-herziening is in de loop van dit kwartaal al een reeks rating-herzieningen voorafgegaan, waarvan de negatieve financiële gevolgen al in het derde kwartaal waren ingecalculeerd.

Vanaf het begin van de crisis op de financiële markten heeft KBC geopteerd voor volledige openheid over de invloed van de waardeschommelingen van zijn beleggingen op zijn resultaten.

KBC zal zijn resultaten voor het vierde kwartaal publiceren op 12 februari 2009 om 07.00 uur.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content