KBC boekt bijkomende waardeverminderingen op beleggingen in 4Q2008

De gestructureerde kredietportefeuille van KBC werd afgewaardeerd met circa 1,9 miljard euro (1,7 miljard euro na belastingen), waardoor de totale afwaarderingen voor het volledige boekjaar tot 4 miljard euro opliep (3,1 miljard euro na belastingen).

Het bedrag voor het vierde kwartaal omvat de impact van downgrades van de kredietrating van CDO notes
(-0,6 miljard euro), de impact van een grotere kredietspread (- 0,3 miljard euro) en een toename van de provisies voor het tegenpartijrisico van monolineverzekeraars (-0,4 miljard euro).

Een bijkomende -0,5 miljard euro werd toegevoegd voor de volledige afschrijving van alle overblijvende niet-super senior blootstelling, gedeeltelijk opgevangen door de terugname van bestaande CDO-reserves (+0,2 miljard euro).

Een plotse stijging van de assetcorrelaties veroorzaakte dan weer een uitzonderlijk verlies van -0,3 miljard euro.

Op de aandelenportefeuille werden ongeveer 0,7 miljard euro waardeverminderingen geboekt, vooral bij de verzekeraar, aangezien de Europese aandelenkoersen met ongeveer 20% daalden in de loop van het vierde kwartaal.

Dit bedrag omvat de impact van een conservatievere methodologie voor afschrijvingsassumpties, zoals beslist in overeenstemming met onze externe auditors. De afschrijving voor het volledige boekjaar 2008 loopt op tot 1,1 miljard euro.

De afschrijving van de exposure op Ijslandse banken had een negatief effect van 0,2 miljard euro op de nettowinst.

Tengevolge van deze volledige afschrijving van de (mezzanine) CDO notes zal een downgrade van de kredietratings van de resterende CDO-tranches geen effect meer hebben op hun waardering.

Een (hypothetische) verdere toename met 25% van de kredietspread zou naar schatting een impact van -0,2 miljard euro netto hebben op de waarde van de overblijvende super senior-blootstelling.

Andere relevante inkomstengerelateerde aspecten waren de volgende:

In het vierde kwartaal van 2008 was er een opwaartse trend in de kredietverliezen, niettegenstaande deze ruim onder de marktverwachtingen bleven.

Indien de bank de verliezen op de kredietblootstelling op de in problemen geraakte Amerikaanse en Ijslandse banken buiten beschouwing laten, verwacht zij een kredietverliesratio van ongeveer 35 basispunten voor het volledige boekjaar. In Centraal- en Oost-Europa zal de kredietverliesratio vermoedelijk oplopen tot 50 à 60 basispunten.

Omwille van de plotse toename van de volatiliteits- en correlatieniveaus wordt een tradingverlies van 0,2 miljard euro geregistreerd in de afgeleide producten.

Er werden maatregelen genomen om deze bedrijfsactiviteit af te bouwen en bijgevolg ook de toekomstige inkomstenschommelingen te beperken.


Doorheen alle bedrijfsactiviteiten wordt een herstructureringskost van circa 0,1 miljard euro geboekt. Zoals in het verleden al het geval was, erkent KBC geen fairvaluewinsten op zijn eigen schuldemissies (momenteel in grote lijnen geschat op ongeveer 0,8 miljard euro, vóór belastingen).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content