Italië moet dit jaar nog 155 miljard euro ophalen

Italië kiest waarschijnlijk voor de emissie van korterlopende obligaties in plaats van obligaties met langere looptijden. Op de eerste plaats raken korterlopende obligaties beter verkocht op de veilingen. Daarnaast zal Europa de voorkeur geven aan looptijden met drie jaar wanneer ze opnieuw obligaties gaat inkopen.

Italië moet dit jaar nog ongeveer 155 miljard euro gaan ophalen, wat ongeveer drie keer zoveel is als Spanje. Twee periodes zijn daarbij cruciaal: in oktober zal 37 miljard euro opgehaald moeten worden, in december nog eens 56 miljard euro. Het land probeert op veilig te spelen en zal de emissies op de best mogelijke manieren laten plaatsvinden.

De Europese beurzen zijn vandaag uiteindelijk toch hoger gesloten, met relatief beperkte winsten voor de belangrijkste indices. De Euro Stoxx 50 stond bij het slot van de handel 0,20% hoger, de BEL 20 kon een winst van 0,49% vasthouden. GdF Suez sloot bijna anderhalf procent lager.

Solvay verwacht vergelijkbare REBITDA op jaarbasis

Het commentaar van de CEO van Solvay bij de presentatie van de interimcijfers luidde als volgt:

“In de huidige onzekere situatie toont de goede prestatie die in het afgelopen kwartaal werd geleverd duidelijk aan dat de

Groep fundamenteel gezond is. De activiteiten die wij onze groeimotoren noemen presteren sterk en compenseren zo de

cyclusgevoelige activiteiten die onder druk staan. Wij hebben onze expansie verstevigd in landen met een sterke groei, met

name in China en India, door de beslissing er nieuwe productie-eenheden en O&O centra te bouwen. De opbouw van het

nieuwe Solvay is nu goed op schema en wij zijn stellig van plan onze ambities op het gebied van waardecreatie te realiseren.”

Vooruitzichten

Over de vooruitzichten zei de CEO het volgende: “Naar verwachting zal de zakelijke context voor onze groeimotoren gunstig blijven, terwijl hij voor de cyclusgevoelige activiteiten een echte uitdaging blijft. Tegenover de vertragende vraag die in de loop van juni bij enkele activiteitssegmenten kon worden vastgesteld staan de voortgaande transformatie van de Groep en ons vermogen om de doeleinden inzake kostenbesparing daadwerkelijk te halen. Daarom kan Solvay herhalen dat het verwacht over het hele jaar een REBITDA te halen die vergelijkbaar is met het hoge peil van het pro formaresultaat van 2011.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content