Is het interessant om te beleggen in groeilanden?

© reuters

De groeilanden staan sinds begin dit jaar weer op stevige winst. Toch is het volgens beleggingsexperts nog niet te laat om in te stappen.

Nadat ze jaren in het verdomhoekje hebben gezeten, zijn de groeilanden terug van weggeweest. De MSCI Emerging Markets-index klom met 16 procent sinds begin dit jaar. Dat is een veel betere prestatie dan die van de Amerikaanse S&P-500-index (+7%) en de Stoxx Europe 600 (-4%). De voorbije twee maanden investeerden westerse beleggers opnieuw miljarden in de aandelen- en de obligatiemarkten van de groeilanden. Van 2010 tot 2014 waren ze helemaal uit de gratie gevallen.

Beleggers maakten zich zorgen over de groeivertraging in China, de imploderende grondstoffenprijzen, de sterke dollar en de politieke onrust in landen als Brazilië en Turkije. Bovendien vergrootte de snelle uitstroom van buitenlands geld de problemen in landen die een tekort op hun internationale betalingsbalans hebben, en daardoor sterk afhankelijk zijn van buitenlands geld om hun groei te financieren.

Ommekeer in het sentiment

Zowel obligaties als aandelen uit de opkomende markten zijn zeer aantrekkelijk voor beleggers die rendement zoeken

De ommekeer in het sentiment tegenover de groeilanden is geen verrassing. Hun problemen zijn verminderd, zegt Omar Negyal, portfoliomanager emerging markets equities bij J.P. Morgan Asset Management. “China doet het beter dan verwacht. De grondstoffenprijzen zijn gestabiliseerd, al zijn er nog altijd onevenwichtigheden tussen de vraag en het aanbod.” China is volgens Negyal nog altijd de belangrijkste groeimotor. De groeivertraging in dat land had onvermijdelijk een impact op alle opkomende landen. “Beleggers zijn ervan overtuigd dat de Chinese groei niet onder 5 à 6 procent zal zakken. De overheid voert er een delicate evenwichtsoefening: enerzijds zorgt ze ervoor dat er kortetermijngroei is (bijvoorbeeld via stimuleringsmaatregelen), anderzijds heroriënteert ze de economie weg naar een meer door consumptie gedreven groei op lange termijn.”

Daarnaast is de vrees afgenomen voor een te sterke Amerikaanse dollar – een gevolg van de stijgende rente in de Verenigde Staten. Volgens Patrick Mange, groeimarktenstrateeg bij BNP Paribas Investment Partners, is het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), veel zachter dan oorspronkelijk gedacht. Bovendien voert zowel de Europese, de Japanse als de Britse centrale bank nog altijd een agressief nulrentebeleid.

De lage rente in de westerse wereld is een belangrijke oorzaak van de populariteit van de groeilanden. “Beleggers zijn wanhopig op zoek naar rendement”, stelt Mark Mobius, groeimarktenexpert bij Franklin Templeton Investments. “De groeilanden zijn goedkoper gewaardeerd dan de westerse landen, waardoor zowel obligaties als aandelen uit de opkomende markten zeer aantrekkelijk zijn voor beleggers die rendement zoeken.”

Een bijkomende – en opvallende – verklaring voor de kentering in het sentiment tegenover de groeilanden is de brexitsaga, volgens Richard Dunbar, senior investment strategist bij Aberdeen Asset Management. “Beleggers zien de brexit als een probleem van het Westen, dat zal wegen op de groei. Ze lijken daarom gebrand hun geld zo ver mogelijk van dat probleem te parkeren. De groeilanden zijn de uitverkoren bestemming.”

Niet te laat

Is het na de recente rally nog interessant om in te stappen in de groeilanden? Volgens Mobius is het antwoord op die vraag een volmondig ‘ja’. “De kenmerken van de groeilanden zijn niet veranderd. Ze groeien twee keer zo snel als de westerse landen, en hun fiscale situatie is veel beter. Op lange termijn is het beursrendement er ook hoger dan in het Westen.” Mobius stelt dat de groeilanden steevast 30 procent van de beleggingsportefeuille van particuliere beleggers moeten uitmaken. “Wij raden beleggers aan een wereldwijde visie te hebben. De groeilanden zijn goed voor 30 procent van de wereldwijde beurskapitalisatie.” Zijn voorkeur gaat naar Azië, dat volgens hem het grootste groeipotentieel heeft. Maar hij ziet ook kansen in andere regio’s, zoals Oost-Europa (in het bijzonder Roemenië) en Latijns-Amerika (Brazilië en Argentinië).

Mange raadt beleggers aan wat te wachten en in te stappen na een terugval van zo’n 5 procent. “Beleggers kunnen bijvoorbeeld de rentevergadering van de Fed in september afwachten. Die zal mogelijk wat volatiliteit creëren op de markten”, aldus Mange. Beleggers die al groeimarktenfondsen in hun portefeuille hebben, raadt hij aan die bij te houden. “Het is aantrekkelijk nu wat winst te nemen, maar de vraag is dan wat je dan met dat geld gaat doen. Als je geen risico’s wilt nemen en het geld bijvoorbeeld in obligaties in euro investeert, verdien je daar zo goed als niets aan”, stelt Mange. “In afwachting van een lichte correctie kunnen beleggers bijvoorbeeld obligaties van die landen kopen, met name van landen als Brazilië, Indonesië, India, de Filippijnen, Thailand, en in mindere mate van China”, besluit Mange.

Negyal is nog wat voorzichtiger. “De recente rally in de groeilanden werd gestuwd door de stijging van de lokale munten en de waarderingen, die veel te laag waren. Om die rally te laten voortduren, hebben we betere bedrijfswinsten nodig. Voorlopig zien we daar nog te weinig bewijs voor.” Negyal ziet betere bedrijfswinsten in sectoren als technologie en energie, maar de vooruitgang is nog niet breed genoeg. Hij raadt beleggers aan de komende maanden te wachten op een duidelijke verbetering van de bedrijfswinsten.

“Als beheerder van een fonds voor inkomsten ben ik op zoek naar bedrijven met een aantrekkelijk dividendbeleid, hoge vrije kasstromen en een goed rendement op het geïnvesteerde kapitaal”, legt Negyal uit. Gebaseerd op die criteria heeft hij een voorkeur voor Taiwanese technologiebedrijven, in het bijzonder halfgeleiderproducenten, en voor Zuid-Afrikaanse banken en bedrijven die actief zijn in consumentengoederen. “Taiwan is een stabiele economie met een vrij stabiele munt. In Zuid-Afrika zijn veel kwaliteitsvolle bedrijven goedkoop door de politieke onrust in het land.”

Vooruitzichten

De renteverhogingen komen er langzaam maar zeker aan en ze zullen zeer voorspelbaar zijn. De groeilanden zijn daar beter tegen bestand dan drie jaar geleden

Een Amerikaanse renteverhoging later dit jaar – wellicht in december – zal onvermijdelijk een impact hebben op de groeilanden. Volgens Negyal ontstaat dan op korte termijn volatiliteit op hun aandelen- en obligatiemarkten. “De renteverhogingen komen er langzaam maar zeker aan en ze zullen zeer voorspelbaar zijn. De groeilanden zijn daar beter tegen bestand dan drie jaar geleden”, aldus Negyal. Bovendien verwacht hij niet dat de rente terugkeert naar de niveaus van vóór de financiële crisis. De lage rente zal aanhouden, waardoor de groeilanden met hun hoger rendement op aandelen (dividenden) en obligaties (intresten) aantrekkelijk blijven. Negyal ziet die volatiliteit na de renteverhogingen als goede instapmomenten.

Ook Mange is er gerust in: “Een Amerikaanse renteverhoging in december zal allicht gebaseerd zijn op stevige economische cijfers. Beleggers zullen erop voorbereid zijn. Misschien zal er sprake zijn van een lichte correctie door winstnemingen, maar een sterk groeiende Amerikaanse economie is goed nieuws voor de groeilanden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content