Vier aandelen met alleen de allerbeste papieren

© FOTOGRAFIE WOUTER RAWOENS
Beleggers Belangen (BB) De Nederlandse collega’s van onze Inside Beleggen-analisten.

De papierbranche heeft een recordjaar achter de rug en ondanks een onzekere toekomst is het bij sommige spelers de moeite waard in te stappen. We tippen vier aandelen en een ETF.

Papier en hout zijn alledaagse grondstoffen die overal in het dagelijkse leven opduiken. De twee zijn onlosmakelijk verbonden, aangezien houtpulp de grondstof is voor papier. Vandaar dat men die twee sectoren aan elkaar koppelt.

Beleggers hebben de vraag naar papier en karton is door de decennia heen zien stijgen, omdat er steeds nieuwe toepassingen voor gevonden zijn. In de huidige periode wordt die groei vooral gedreven door de vraag naar alternatieven voor plastic verpakkingen en door e-commerce. Duurzaamheid zal de komende decennia een belangrijke drijfveer worden voor de papier- en houtsector.

De papiersector is van nature cyclisch en wordt sterk beïnvloed door inflatie, aangezien het een energie- en arbeidsintensieve activiteit is. De vooruitzichten van structureel hogere en meer volatiele inflatie maken dat de papiersector enkele jaren van onzekerheid en hogere volatiliteit tegemoet gaan. Doorgaans volgt de vraag naar papier de economische groei. Als het bbp stijgt, stijgt de vraag naar papier, en omgekeerd.

Het afgelopen jaar was een recordjaar voor de papiersector, die er goed in is geslaagd de hogere energie- en inputkosten door te rekenen en de winstmarges intact te houden.

Beleggen in papier en hout

De vooruitzichten van dalende kosten maakt dat ook de winsten zullen dalen in de komende een tot twee jaar. De markten verwachten echter een sterkere terugval in vraag naar en prijzen van papier en karton dan analisten denken. Er zit momenteel meer negatief sentiment in de koersen van papierspelers dan de verwachtingen van sectorspecialisten rechtvaardigen. Beleggers kunnen zich blootstelling aan de papiersector via de iShares Global Timber & Forestry ETF (zie kader). Daarnaast zijn de volgende bedrijven een optie om op het thema papier en karton in te spelen.

1. Mondi

Mondi is een wereldwijde speler die noteert op de beurs van Londen. Het bedrijf heeft een diverse productportefeuille. Ongeveer een derde van de omzet komt van kartonproducten. Zo’n 40% komt van flexibele papieren verpakkingsoplossingen zoals zakken en een kwart van de omzet haal het uit onbewerkt papier zoals printpapier. Een deel van de producten is nog van plastic.

In Europa is Mondi de grootste speler in onder meer karton. Wereldwijd is het de voornaamste producent van papieren zakken. Op het vlak van duurzaamheid en ESG zit het bij de wereldwijde koplopers.

Verder is het een geïntegreerde speler die eigen bossen beheert en daarmee de grondstoffen voor zijn verpakkingsfabrieken en papiermolens deels zelf beheert. Het bedrijf voorziet zichzelf van 20% van zijn totale vraag naar hout.

Het Mondi-aandeel heeft het afgelopen jaar zwaarder gehad omdat het een papiermolen in Rusland had. Die was goed voor 20% van de bedrijfskasstroom. Het bedrijf wil die fabriek verkopen, maar wacht op goedkeuring van de regelgever. De deadline voor de verkoop is 12 mei dit jaar. Als er tegen die tijd geen deal is, kan de aandelenkoers daar een tik door krijgen. Omgekeerd kan de goedkeuring een opwaartse katalysator zijn.

Mondi blijft via innovatie volop inzetten op duurzame alternatieven voor huidige verpakkingen. Het heeft een investeringsprogramma lopen om de capaciteit in al zijn segmenten te verhogen.

Het aandeel noteert momenteel sterk onder zijn gemiddelde historische waardering van de afgelopen tien jaar. Financieel staat het er sterk voor, met een schuldgraad (nettoschuld op ebitda) van 0,5.

Mondi had een recordjaar in 2022 en staat tegenover de winsten van vorig jaar heel goedkoop genoteerd. Maar zelfs met een voorziene krimp in winsten de komende periode, noteert het nog tegen aanvaardbare waarderingen.

Daarbovenop betaalt het steevast een dividend uit, bij de huidige koersen met een rendement van 4 à 5% bruto. Het is koopwaardig, maar heeft op korte termijn een hoger risico omdat de verkoop van zijn Russische activa nog onzeker is.

Lees hieronder verder

iShares Global Timber & Forestry ETF

Beleggers kunnen behalve via individuele aandelen ook blootstelling nemen aan de papiersector via de iShares Global Timber & Forestry ETF (ISIN IE0003ZXNJY5). Die volgt de S&P Global Timber & Forestry Index, waar 29 bedrijven in zitten. De top-10 posities bestaat uit papiergiganten als Smurfit Kappa, Westrock, Svenska Cellulosa, International Paper en Stora Enso.

Een derde van de ETF zit in Amerikaanse bedrijven, gevolgd door Canadese (13%) en Zweedse (12%). Het afgelopen jaar verloor de index 20%. Over drie jaar leverde de index een jaarlijks rendement van 11%, op vijf jaar was dat 2% en in tien jaar 7%.

2. DS Smith

Het Britse DS Smith is een wereldwijd actieve verpakkingsspeler die inzet op papieren en kartonnen verpakkingen. De voornaamste klanten zijn producenten van snelle consumptiegoederen zoals voeding. Daarnaast heeft de onderneming een stevige klantenbasis in de industrie.

Het bedrijf heeft net als zijn concurrenten een recordjaar achter de rug met uitzonderlijk goede resultaten. DS Smith heeft de kosteninflatie heel goed kunnen doorrekenen en het had zich vooraf goed ingedekt tegen hogere energiekosten. De helft van zijn prijscontracten zijn automatisch geïndexeerd. Daarmee heeft het zijn winstmarges en vrije kasstroom zelfs nog kunnen verhogen in het afgelopen jaar.

Die stijgende vrije kasstroom is deels het gevolg van tijdelijk hoge inkomsten uit de indekkingscontracten tegen hogere energieprijzen. Nu die laatste aan het dalen zijn, zullen de inkomsten daaruit voor DS Smith ook dalen.

Het bedrijf zet in op aandeelhouderswaarde, onder meer door zijn dividend te verhogen wanneer daar ruimte voor is. Het huidige dividendrendement is 5%.

Financieel staat het bedrijf er sterk voor, met een schuldgraad van 1. Het gebruikt de financiële ruimte die het heeft om te investeren in operationele efficiëntieverbeteringen en capaciteitsuitbreiding.

DS Smith noteert momenteel aan aantrekkelijke waarderingen die beduidend lager liggen dan hun historische gemiddelden. Tegelijk biedt het bij de huidige koersen een hoger vrije-kasstroomrendement dan zijn gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat alles maakt het aandeel koopwaardig.

3. Ence

Ook het Spaanse Ence Energia y Cellulosa haalt een deel van zijn omzet uit hernieuwbare energie. Qua papier produceert het vooral pulp, de basisgrondstof voor papier- en kartonproducten. Dat is goed voor ongeveer vier vijfde van de omzet en twee derde van de bedrijfskasstroom. Daarnaast produceert het hernieuwbare energie uit biomassacentrales en zonnepanelen. Daarvoor heeft het een joint venture waarvan het meerderheidsaandeelhouder is.

De pulpbusiness is meer cyclisch en volgt de internationale pulpprijzen. De hernieuwbare energie zorgt voor iets stabielere inkomsten. In dat opzicht zijn de twee segmenten complementair.

De pulp van dit bedrijf is afkomstig van eucalyptushout, hard hout, dat vooral geschikt is voor papierproducten zoals zakdoeken, toiletpapier en andere hygiëneproducten. Dat in tegenstelling tot pulp van dennenbomen, zacht hout, dat vooral in Scandinavië wordt gekweekt en voor karton en papier wordt gebruikt.

Spanje is de enige plaats in Europa waar eucalyptus groeit. Latijns-Amerika is een ander belangrijk kweekgebied. Dat biedt Ence een concurrentievoordeel omdat het Europese tissuefabrikanten vanuit Spanje kortere levertijden en lagere leverkosten kan bieden. In Europa is de vraag naar pulp van hard hout groter dan de vraag, wat Ence in de kaart speelt. Meer dan 90% van Ence’s omzet is Europees.

De vergunning van een van zijn twee pulpmolens is recent voor vijftig jaar verlengd, wat de vooruitzichten verbetert. Het heeft de winsten voor 2022 uitzonderlijk hoog doen uitkomen, omdat de provisies die het bedrijf voor de sluiting van de molen had genomen zijn vervallen en bij het resultaat van 2022 kwamen.

Een andere troef is dat de eucalyptusbossen die het beheert CO2-certificaten oplevert die het bedrijf kan verkopen op de emissiemarkt.

Ence Energia y Cellulosa staat er financieel heel sterk voor, met een nettocashpositie, waardoor het een uitzonderlijk interim-dividend heeft uitgekeerd.

Ence heeft als troef dat het pulp en energie produceert. Binnen de twee segmenten hanteert het een duidelijke strategie voor capaciteitsuitbreiding, zonder dat de vrije kasstroom daarvoor in de min gaat. De huidige waardering is nog aantrekkelijk. Het aandeel blijft koopwaardig onder de €4.

4. Sylvamo

Het Amerikaanse Sylvamo is een spin-off van International Paper, een van ‘s werelds grootste papierproducenten en kwam in 2021 naar de beurs. Het produceert enkel onbewerkt papier, zoals print- en schrijfpapier, enveloppen enzovoorts.

Sylvamo had een vlammende start. Het produceert tegen hoge winstmarges en hoge rendementen op geïnvesteerd kapitaal. Het is ook naar de beurs gebracht om zo veel mogelijk cashrendement voor aandeelhouders op te leveren. Verder heeft het begin dit jaar een papiermolen in Zweden overgenomen, wat de omzet en winst zal doen stijgen.

De resultaten voor 2022 overtroffen die van 2021 en de vooruitzichten voor 2023 zijn nog beter. De koers is op die vooruitzichten al behoorlijk gestegen, maar zelfs met die koersstijging noteert het aandeel nog aan een ev/ebitda van 3 en een vrije-kasstroomrendement van 16%. Op deze niveaus kan het aandeel nog opgepikt worden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content