India kwetsbaar voor een globale groeivertraging

Een plotse stijging van de Indiase voedselprijzen zorgde voor een hoger dan verwachte inflatie van de consumentenprijzen en maakte zo een voorlopig einde aan de tragere inflatietrend die werd geobserveerd tijdens het laatste kwartaal van 2011. De gemiddelde prijzenklim milderde van 9,8% in september vorig jaar naar 5,3% in januari.

Deze versnelde daling stelde de Reserve Bank of India (RBI) volgens Dexia in staat om de reporente te verlagen in een poging om de vertraging van de economische groei in India te bestrijden.

In maart bedroeg de inflatie echter 8,7% wat een verdere verlaging van de reporente in de komende maanden minder waarschijnlijk maakt.

In haar recente maandrapport verwijst de RBI daarnaast naar de hoge internationale olieprijzen, de zwakkere rupee en het nationale begrotingstekort als een mogelijke verklaring voor de negatieve inflatieverrassing.

Inflatie komt zoals steeds ongelegen

De opstoot van de prijzen komt ongelegen, want de Indiase economie kan een nieuwe monetaire injectie goed gebruiken omdat de belangrijkste steunpilaren van de groei zwakker voor de dag komen.

Zo merken we op het vlak van de binnenlandse bestedingen al geruime tijd dat de groei van de industriële productie heel zwak of zelfs negatief is (-3,4% jaar op jaar in maart 2012).

Het is geleden van de recessie in 2009 dat zowel de productie van consumentengoederen, halffabricaten en kapitaalgoederen een negatieve jaar op jaargroei lieten optekenen.

De exportsector is in hetzelfde bedje ziek: door de zwakkere globale conjunctuur, met name door de eurocrisis en de ‘zachte landing’ van de Aziatische groeilanden, is de groei van het Indische exportvolume tijdens Q4 2011 al naar een lagere versnelling geschakeld en deze trend heeft zich volgens voorlopige cijfers doorgezet in 2012.

Ten slotte kan ook de markt van consumentengoederen last krijgen van een zwakke eindvraag door de Indische gezinnen. Uit een recente enquête bij meer dan 5,000 gezinnen die gevestigd zijn in de zes belangrijkste steden van het land, blijkt dat een meerderheid een daling van de bestedingsplannen overweegt.

Meer dan de helft van de ondervraagde consumenten ervoer het afgelopen jaar een toename van het inkomen, maar deze groep is relatief kleiner dan bij de vorige bevragingsrondes.

Bovendien heerst er een toenemende bezorgdheid over de oplopende werkloosheid en bleek de inschatting van de actuele en de toekomstige economische toestand lager dan bij de vorige enquête.

De verzwakking van de eindvraag die hierboven werd geschetst, zal er in de volgende maanden voor zorgen dat de inflatietrend weer zal aanknopen met de dalende trend die begon in 2010, zodat er dan opnieuw ruimte komt voor een verdere versoepeling van het monetair beleid. Eerder dit jaar verlaagde de centrale bank al de reserveverplichtingen van de Indiase banken met 125

basispunten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content