Hoe spelen vermogensbeheerders in op de klimaatverandering?

De klimaatopwarming houdt ook vermogensbeheerders bezig. ‘Traditionele vormen van energieproductie worden geleidelijk minder competitief.’

Steeds meer beleggingsfondsen spelen in op de gevolgen van de klimaatverandering. Drie beleggingsfondsen steken erbovenuit: ze beheren honderden miljoenen euro’s, hebben een sterk trackrecord en beschikken over ervaren beheerders, die al meer dan tien jaar de touwtjes in handen hebben. De drie producten haalden het voorbije decennium een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 11 procent. 2018 was een moeilijk jaar, maar de fondsen maakten een comeback met een gemiddelde stijging van bijna 14 procent sinds Nieuwjaar.

Het fonds Nordea 1 – Global Climate Change and Environment kan uitpakken met een gemiddelde jaarlijkse prestatie van meer dan 12 procent over de afgelopen drie jaar. De schaduwzijde is dat de deelbewijzen meer in waarde schommelden dan die van de andere twee fondsen.

De portefeuille is vrij geconcentreerd, met ongeveer vijftig aandelen. Meer dan de helft van het vermogen is belegd op de Amerikaanse beurzen. “We investeren in bedrijven die oplossingen aandragen voor de problemen waarmee we te maken krijgen”, zegt Henning Padberg, die het fonds mee beheert sinds de oprichting. “We richten ons vooral op bedrijven die efficiënt gebruikmaken van grondstoffen, die een betere bescherming van het milieu in de hand werken of alternatieve energie produceren.”

Padberg heeft een boon voor kleine en middelgrote ondernemingen, omdat de markt vaak moeite heeft de toekomstige winstgevendheid van die bedrijven in te schatten. De grootste posities in de portefeuille vertegenwoordigen slechts 3 procent van het beheerde vermogen.

Radicale verandering

Simon Webber beheert al meer dan tien jaar het fonds Schroders ISF Global Climate Change. “Veranderingen in de regelgeving hebben de rentabiliteit van hernieuwbare energie aanzienlijk verbeterd. Traditionele vormen van energieproductie worden geleidelijk minder competitief”, verwacht Webber. “We staan op een keerpunt voor de versnelling van de energietransitie.”

Webber stelt vast dat de autosector aan de vooravond van een radicale verandering staat. Hij verwacht veel van de elektrische wagen. De investeringsbehoeften zijn met 300 tot 400 miljard dollar enorm. “De analisten hebben de grootste moeite om bedrijven met groeimogelijkheden te waarderen. Ons doel is ondergewaardeerde groeibedrijven met potentieel op te sporen.”

De beheerder wijst erop dat de fundamentele analyse van een bedrijf wordt beïnvloed door de klimaatverandering. “In ons fonds proberen we bedrijven samen te brengen die een oplossing aanreiken en hun groeivooruitzichten zien versnellen.” De portefeuille bestaat uit ongeveer zestig posities, met een omloopsnelheid van 30 procent per jaar. Webber wijst er ook op dat het beheerde vermogen de afgelopen twee jaar sterk is gegroeid. “Ook grote beleggers beginnen zich voor dat thema te interesseren, al komt het merendeel van het beheerde vermogen nog altijd van particuliere beleggers.”

Twintig jaar ervaring

Het derde toonaangevende fonds is Parvest Climate Impact Classic, dat wordt beheerd door de dochteronderneming van BNP Paribas Asset Management. Beheerders Bruce Jenkyn-Jones en Jon Foster hebben ieder meer dan twintig jaar ervaring in ecologische investeringen en richtten het fonds mee op in 2006. De investeringsfilosofie is gebaseerd op een fundamentele selectie van groeibedrijven. Minstens de helft van de activiteiten van een bedrijf moet zich in een van de volgende vier domeinen bevinden: waterdistributie, hernieuwbare energie, efficiënt gebruik van grondstoffen en duurzame voedselproductie.

Ronald van Genderen, een fondsenanalist van Morningstar, vindt Parvest Climate Impact Classic een goede belegging, maar wijst op enkele nadelen. “Beleggers moeten zich bewust zijn van de risico’s van beleggingen in groeibedrijven, die soms minder liquide zijn. De beheersvergoedingen zijn hoog.”

Slecht bestuur

Onlangs is een nieuw fonds geïntroduceerd, CPR Invest Climate Action, een product van CPR Asset Management, een dochter van Amundi, in samenwerking met CDP, een internationale ngo die duurzame praktijken aanmoedigt. Ze vragen bedrijven bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot en hun waterverbruik terug te dringen, of hun afval beter te beheren.

Arnaud Faller, investment director bij CPR Asset Management, zegt dat we de gevolgen van de klimaatverandering allemaal beginnen te voelen. Hij noemt als voorbeeld het lage niveau van de Rijn in de zomer van 2018, dat tussen 0,1 en 0,2 procent van het Duitse bruto binnenlands product heeft gekost. Hij verwacht dat de klimaatverandering het groeipotentieel van sommige landen beperkt, waardoor die hun schulden moeilijker kunnen terugbetalen. “Vermogensbeheerders kunnen die risico’s niet langer negeren.”

Het fonds investeert in alle sectoren en alle landen, maar geeft prioriteit aan bedrijven die de ESG-criteria het beste integreren (die afkorting staat voor ‘environmental’, ‘social’ en ‘governance’). “De geschiedenis leert dat slecht bestuur vaak symptomatisch is voor problemen die een volledige organisatie kunnen beïnvloeden”, zegt Faller.

Na de ESG-screening blijven ongeveer 700 bedrijven over uit een beleggingsuniversum van 2700 aandelen. Daarna voeren de beheerders een meer traditionele financiële selectie uit, om een geografisch en sectoraal evenwichtige portefeuille samen te stellen met tachtig à negentig aandelen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content