Goud op weg om historische achterstand op andere beleggingsactiva bij te benen

Voor financiële waarnemers is het belangrijker om naar inflatieprognoses te kijken, eerder dan de historisch vastgestelde stijgingen in het prijspeil. Hierbij moet volgens professor Stefan Duchateau gezocht worden naar een objectieve voorspelling die op basis van liquide marktprijzen kan worden vastgesteld.

Inflatie-voorspellingen kunnen vandaar zonder vertekening worden afgeleid uit de evolutie van de marktprijzen van “Inflation linked bonds”, die impliciet een marktconsensus inhouden van de inflatie-index over een bepaalde periode.

Wanneer dit vooruitzicht wordt teruggerekend uit de koersen van dergelijke obligaties, dan kan hieruit een belangrijke conclusie worden getrokken.

De verwachte inflatie binnen 5 jaar bevindt zich volgens de marktpartijen in de buurt van 2%. Dit is precies het niveau van de lange termijn- doelstelling van de ECB.

Of anders geformuleerd: de financiële markten gaan ervan uit dat de ECB over langere termijn in staat zal zijn om de inflatie op het gewenste peil te houden en dat haar positie als waakhond van het prijspeil ( tot nu toe ) nog niet is gecompromitteerd door de massale aankopen van Spaanse en Italiaanse obligaties of de “gratis-geld” politiek voor banken.

Goudprijs wordt ondersteund

Dergelijke omstandigheden zijn volgens professor Stefan Duchateau van aard om de goudprijs verder te ondersteunen. De opportuniteitskost voor het aanhouden van goud is immers rente, die op een historisch laag peil is gekomen.

Toegenomen geo-politieke spanningen ( Iran-Israël , Japan-China ) effenen het opwaartse pad verder. De koers bereikt hierdoor opnieuw zijn historische recordprijs , ondanks de verminderde vraag vanuit de Chinese, Turkse en Indische middenklasse.

Goud is zo goed op weg om zijn historische achterstand op andere beleggingsactiva, zoals aandelen of vastgoed gedeeltelijk terug goed te maken. De evolutie van de industriële grondstoffen volgt een veel minder uitgesproken pad. Er is zeker sprake van een herstel ten opzichte van lagere niveaus die medio 2012 werden opgetekend.

Het herstel van de prijzen verloopt echter zeer geleidelijk. Toch blijkt hieruit dat de markten het voordeel van de twijfel geven aan het herstel van de globale wereldeconomie en meer bepaald de regio van de groeilanden die traditioneel zeer grotere verbruikers zijn van grondstoffen.

Een gelijkaardige evolutie is volgens professor Stefan Duchateau terug te vinden in de prijzen van koper. Vermits het aanbod van deze grondstof relatief stabiel is en de vraag vooral wordt gedreven vanuit de behoefte van groeilanden , wordt de prijsontwikkeling van koper in relatie gebracht met toe- of afnemende economische vooruitzichten van de groeilanden.

Hieruit valt af te leiden dat op korte termijn geen onmiddellijke groeispurt wordt verwacht maar dat op middellange termijn wordt verondersteld dat het vroegere groeiritme terug wordt gevonden. De huidige vertraging in de ontwikkeling van groeilanden wordt vooral in verband gebracht met het uitblijven van groeistimulansen in China.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content