Goede resultaten Orpéa

Via een netwerk van (gespecialiseerde) instellingen bestaande uit centra voor afhankelijke ouderen (verpleeghuizen) en zorgbehoevenden (waaronder psychiatrische instellingen) is Orpéa uitgegroeid tot de Europese leider in rust- en verzorgingstehuizen (in 10 jaar tijd is het aantal bedden verviervoudigd).

In lijn met voorgaande semesters zijn de activiteiten van Orpéa volgens Arnaud Delaunay van Leleux opnieuw sterk gegroeid.

De resultaten over de eerste helft van 2013 tonen een stijging met 21% van de recurrente EBITDA (bedrijfswinst voor uitbatingskosten) of 26,9% van de omzet tegen 25,5% in het eerste halfjaar van 2012 (één van de hoogste percentages in de sector).

De groep schuift voor einde 2013 een groeiprognose van 12% naar voor met een gelijktijdige “toename van de rendabiliteit en cash-flow”.

De groeistrategie is gebaseerd op expansieprojecten buiten Frankrijk (België, Spanje, Italië en Zwitserland), de opening van een portefeuille van 8.500 bedden (nog onbenut), een stabilisering van de schuldpositie (deze blijft op hetzelfde peil t.o.v. 2012 en is vooral gedekt (86%) door activa op de balans) en desinvesteringen van niet-strategische activa voor 200 miljoen euro.

Om af te ronden deelt Delaunay nog mee dat de groep een ontwikkelingsproject in China heeft aangekondigd (via de oprichting van een dochteronderneming) waar “het aantal 60-plussers naar verwachting met 30% zal groeien tegen 2020.” Elke koerscorrectie is zodoende een opportuniteit.

Het aandeel Orpéa noteert aan bijna 16 keer de verwachte winst voor 2013 wat (rekening houdend met de verwachte winstgroei van 15,37% voor dit jaar) een korting geeft t.o.v. vergelijkbare bedrijven.

De sector blijft beschikken over gunstige

langetermijnfundamentals en elke neerwaartse koerscorrectie biedt dan ook een instapopportuniteit. Delaunay heeft een advies opbouwen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content