Gevolgen van Sandy worden berekend op 0,20% van het BBP

De orkaan Sandy heeft veel schade aangericht in de Verenigde Staten en niet op zo’n gelukkig moment gezien de gematigde economische groei en de verkiezingen.

De schade is volgens Theodoor Gilissen Bankiers aanzienlijk. Schattingen gaan uit van ruim USD 20 mrd aan directe schade, waarvan USD 6 tot USD 10 mrd is verzekerd.

Schade door overstromingen wordt veelal in de verzekeringspolissen uitgesloten en dus zal een beroep gedaan worden op een verzekeringsprogramma van de overheid.

Dit overheidsfonds kampt echter met tekorten. Doordat infrastructuur, energievoorziening en bevoorrading zijn verstoord en de regio goed is voor 25% van de economie van de Verenigde Staten, kan het totale negatieve economische effect op zo’n USD 40 mrd uitkomen.

Het uiteindelijke effect op de economische groei in het vierde kwartaal zal volgens schattingen een beperkt negatieve invloed van zo’n 0,2%-punt op de economische groei hebben. Het effect valt mee omdat er nog 2 maanden zijn om de teruggang in dit kwartaal in te lopen.

Welke sectoren zijn het hardst geraakt?

Sectoren die het hardst zijn geraakt, zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers de verzekeraars, de luchtvaart en de financiële

sector als gevolg van annulering van vluchten en de sluiting van de beurshandel.

Daarnaast de consumentgerelateerde producten omdat minder mensen konden winkelen en winkels gesloten waren en de industrie en energiesector, die met stroomstoringen te kampen hebben.

De woningmarkt zal ook geraakt zijn. De regio is goed voor zo’n 20% van de huizenverkopen en eventueel voorgenomen transacties zullen mogelijk worden geannuleerd.

De huizenmarkt is hier toch al zwak door het hoge aantal gedwongen huisuitzettingen en de hoge voorraad onverkochte woningen.

De sectoren die kunnen profiteren zijn de bouw- en machinebouwsectoren en mogelijk op termijn de autoverkopen.

Ook de verkiezingscampagnes zijn verstoord en kunnen het stemproces dinsdag nog bemoeilijken omdat bijvoorbeeld de metro in New York nog niet volledig rijdt.

Dit zou een voordeel voor Romney kunnen zijn, omdat Obama-stemmers meer afhankelijk zijn van het openbaar vervoer dan de Romney-stemmers. Aan de andere kant gaf Obama als president de indruk de situatie onder controle te hebben.

In Europa gaat de aandacht volgens Theodoor Gilissen Bankiers nu weer naar Griekenland. De laatste schattingen gaan uit van een schuldpositie van 189% van het bbp in 2013 tegenover de eerder verwachte 167% en ondanks de ‘vrijwillige’ afwaardering van de schulden eerder dit jaar.

Deze cijfers geven aan dat de schuld op een onhoudbaar niveau blijft en het IMF stelt als voorwaarde voor steun juist dat deze wel houdbaar zou moeten zijn. Op 12 november zal waarschijnlijk uitsluitsel komen over de Griekse positie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content