Fortis ontkent medewerking fiscale fraude

Fortis Insurance Belgium wenst te reageren op berichten die vandaag in de media verschenen zijn over een mogelijke betrokkenheid bij fiscale fraude.

Het betreft hier een lopend gerechtelijk onderzoek naar zogenaamde kasgeldvennootschappen waarvan de feiten teruggaan op begin de jaren 2000. Het onderzoek slaat op twee kleinere financiële operaties, namelijk de verkoop door Fortis Insurance Belgium van twee makelaarsportefeuilles, de eerste in het jaar 2000 en de tweede in het jaar 2002.

De overdracht van deze verzekeringsportefeuilles aan het management van de makelaarskantoren zelf, kaderde volledig in de beslissing van de directie van het toenmalige Fortis AG in het begin van de jaren 2000 om haar participaties in deze makelaarskantoren te verkopen. In beide dossiers heeft Fortis Insurance Belgium haar volledige medewerking verleend aan het onderzoek. Ze is zelf nog niet op de hoogte gesteld van de eindvordering van het parket die volgens mediaberichten gericht zou zijn aan zowel de vennootschap zelf als aan twee van haar leiders.

Op basis van de informatie waarover Fortis Insurance Belgium op dit ogenblik beschikt, betreft de vervolging echter geen enkel huidig lid van het directiecomité.

Fortis Insurance Belgium beklemtoont dat zij in deze dossiers volledig te goeder trouw heeft gehandeld en dat deze overdrachten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de terzake geldende regels en rechtsprincipes.

Zij betwist ten stelligste de bewering dat ze destijds bewust zou hebben meegewerkt aan een praktijk van fiscale fraude, die – zoals later zou blijken -was opgezet door de koper.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content