Fiscale maatregelen bepalen toekomst vastgoedmarkt

De Economische Studiedienst van ING België stelde eerder deze week de resultaten voor van het onderzoek naar de evolutie van de Belgische vastgoed- en bouwmarkt in 2011.

Na een inhaalbeweging in 2010 (prijsstijging met 5,8%) hielden de prijzen op de Belgische vastgoedmarkt bijna gelijke tred met de inflatie in 2011.

Dankzij de investeringsgolf in de tweede jaarhelft zijn de vastgoedprijzen met 3,7% toegenomen. De vooruitzichten voor 2012, vooral in de nieuwbouwsector, zijn niet beter.

Bovendien kan het huidige budgettaire klimaat fiscale wijzigingen met zich meebrengen. Samen met een stijging van de rentevoeten zal dit ongetwijfeld tot een correctie van de marktprijzen leiden.

In 2010 waren er al uitzonderlijk veel vastgoedtransacties. 2011 is opnieuw een recordjaar geworden voor het aantal transacties op de Belgische vastgoedmarkt.

Tegelijk belandden de prijzen in een verwachte vertragingfase na de snelle inhaalbeweging in 2010. Ze hielden in 2011 gelijke tred met de inflatie: een toename met 3,7% op jaarbasis. Enkel de prijzen van de woonhuizen in Vlaanderen stegen in 2011 evenveel als het jaar daarvoor.

Markt minder toegankelijk geworden

De prijzen werden voornamelijk ondersteund door een reeks investeringen in de tweede jaarhelft.

Nadat in 2010 gevreesd werd voor een verhoging van de rente zijn immers minder kredieten verstrekt in de vastgoedmarkt. Vorig jaar is de markt opnieuw minder toegankelijk geworden hoewel de daling van de reële prijzen op het einde van het jaar een inhaalbeweging in gang heeft gezet.

In vergelijking met 2011 verwacht de Economische Studiedienst van ING België dat de prijzen in 2012 minder sterk zullen stijgen dan in 2011.

De stijging zal wellicht onder het inflatiepercentage blijven. Een forsere dan verwachte heropleving van de economie en het vertrouwen kan echter toch nog gepaard gaan met even zwakke prestaties als in 2011.

Er wordt momenteel uitgegaan van een toename met 1,5%. De economische conjunctuur zou in 2013 dan weer gunstiger zijn voor een stijging van de kredietverstrekking, zeker omdat consumenten zullen willen anticiperen op een periode van hogere rente.

In de bouwsector was het aantal nieuwbouwwoningen met 11% gedaald in 2009. In 2011 volgde een nieuwe daling met 20%, na een lichte stijging in 2010 als gevolg van fiscale maatregelen.

De bedrijvigheidsindicatoren voor 2012 laten dit jaar geen sterke heropleving van de sector vermoeden. Op termijn zou het huidige peil van de woningbouw tot schaarste kunnen leiden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content