Exmar ziet marktomstandigheden stilaan verbeteren

Exmar maakte de definitieve resultaten over het boekjaar 2010 bekend. Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt USD 87,4 miljoen (USD 44,5 miljoen voor 2009).

Dit bedrijfsresultaat werd ondersteund door de gerealiseerde winst op de verkoop van schepen. De teleurstellende tarieven op de LPG-spotmarkt blijven evenwel het resultaat beïnvloeden.

Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde verlies van USD -15,9 miljoen (USD 54,6 miljoen winst in 2009), en door USD 0,3 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (EUR/USD) (USD 13 miljoen winst in 2009).

Voor 2010 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 14,4 miljoen (vergeleken met USD 43,5 miljoen voor 2009). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde (Mark-to-Market) van de indekkingsinstrumenten zou het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD 30,0 miljoen

bedragen.

De LPG-vloot geniet van een aanzienlijke contractportefeuille met vooraanstaande klanten. Terwijl de marktomstandigheden op de spot stilaan verbeteren, dient toch de nodige aandacht te worden besteed aan de evolutie van de marktwaarde van schepen, specifiek voor het VLGC segment.

De LNG-vloot blijft voor de rest van het jaar volledig tewerkgesteld. De vloot zal bijdragen in het resultaat zoals overeengekomen onder de verschillende tijdbevrachtingcontracten.

De levering van de OPTI-EX aan LLOG, die verwacht wordt medio 2011, zal een aanzienlijke cashflow genereren. Vergeleken met de voorgaande jaren zal de bijdrage van de offshore divisie in grote mate stijgen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content