Exmar boekt negatief resultaat van 64,20 miljoen dollar

In 2008 werd door Exmar een bedrijfsresultaat (EBIT) gerealiseerd van USD 79,2 miljoen. Het geconsolideerde resultaat na belasting zou USD 29,9 miljoen bedragen indien geen rekening wordt gehouden met de wijziging in reële waarde van de indekkingsinstrumenten (mark-to market of MtoM).

Om de inkomsten van onderliggende langetermijn contracten te verzekeren maakt de Groep gebruik van interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot. Deze instrumenten worden gewaardeerd aan reële waarde.

Aangezien nagenoeg de ganse portfolio aan indekkingsinstrumenten niet in aanmerking komt voor hedge accounting wordt verlies of winst voortkomende uit de wijzigingen in de reële waarde rechtstreeks geboekt in de winst-en
verliesrekening onder de rubriek “financiële kosten en/of opbrengsten”.

Door de historisch lage USD intrestvoet werd het financieel resultaat negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van deze interest swaps wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerd verlies van USD -88,6 In 2008 werd een bedrijfsresultaat (EBIT) gerealiseerd van USD 79,2 miljoen.

Het geconsolideerde resultaat na belasting zou USD 29,9 miljoen bedragen indien geen rekening wordt gehouden met de wijziging in reële waarde van de indekkingsinstrumenten (mark-to market of MtoM).

Om de inkomsten van onderliggende langetermijn contracten te verzekeren maakt de Groep gebruik van interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot. Deze instrumenten worden gewaardeerd aan reële waarde.

Aangezien nagenoeg de ganse portfolio aan indekkingsinstrumenten niet in aanmerking komt voor hedge accounting wordt verlies of winst voortkomende uit de wijzigingen in de reële waarde rechtstreeks geboekt in de winst-en
verliesrekening onder de rubriek “financiële kosten en/of opbrengsten”.

Door de historisch lage USD intrestvoet werd het financieel resultaat negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van deze interest swaps wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerd verlies van USD -88,6 miljoen.

Het financieel resultaat over 2008 werd ook beïnvloed door USD -5,5 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoersverlies (EUR/USD).
Rekening houdend met het non-cash, niet gerealiseerd verlies, bedraagt het voorlopige geconsolideerde resultaat (nà belasting) over 2008 USD -64,2 miljoen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content