Evolutie Duitse rente weerspiegelt ernst van de crisis in de eurozone

De tot dusver getroffen financiële maatregelen bieden volgens professor Stefan Duchateau op zich geen garantie dat de westerse economieën terug op een respectabel groeipad kunnen worden gebracht tegen 2013.

Ze geven echter wel de graad van determinatie aan om de huidige impasse te doorbreken die is ontstaan in de nasleep van de bankencrisis van 2007-2008 en uiteindelijk mee de aanleiding was van de existentiële crisis van de euro. Het herwinnen van het vertrouwen van de financiële markten is hierbij een eerste, essentiële stap.

Een belangrijke graadmeter voor het vertrouwen in een oplossing voor de crisis in de eurozone, is volgens professor Stefan Duchateau de evolutie van de Duitse lange termijn rente.

De diepe terugval in deze tarieven sedert 2008 is kenschetsend voor de ernst van het probleem. Hoe lager deze Duitse rente, hoe groter het wantrouwen tegenover het concept van de euro als eenheidsmunt in een groep van landen met een zeer uiteenlopende evolutie in concurrentiekracht en economische prestaties.

Het dieptepunt van de Eurocrisis dat werd bereikt in de eerste jaarhelft van 2012 coïncideert niet toevallig met een absoluut laagtepunt in de Duitse (nominale en reële) rente.

Opmerkelijk is dat in het recente verleden, verschillende fases van herwonnen vertrouwen kunnen worden vastgesteld, maar dat nadien de Duitse rente telkens naar een nieuw dieptepunt evolueerde in een opeenvolgende rij van ontgoochelingen.

Duitse rente opnieuw aan het dalen

De recente maatregelen hebben het wantrouwen tegen de eurocrisis opnieuw enigszins kunnen keren, hetgeen zich ook heeft geuit in een stijgende Duitse lange termijn -rente.

Het is echter meteen duidelijk dat de problematiek nog steeds veraf is van een volledige oplossing. Dankzij de aankondiging van de interventiepolitiek van de ECB is , zoals eerder reeds gesteld, hooguit wat tijd gewonnen, die nuttig gebruikt moet worden voor gepaste maatregelen op het economische en budgettaire front.

De niet mis te verstane boodschappen van de EU-president over het gebrek aan doortastendheid bij de implementatie van de nodige ingrepen in de getroffen landen, hebben de argwaan van de financiële markten duidelijk terug aangewakkerd.

Reeds enkele dagen na de afkondiging van de radicale interventieplannen van de ECB komt de vrees voor een ontaarding van de budgettaire situatie in Spanje en Griekenland terug de kop opsteken.

Dit is volgens professor Stefan Duchateau ook duidelijk te merken aan het gedrag van de Duitse lange termijn- rente die terug begint te dalen en het spreadverschil van de Spaanse Overheidsrente die toeneemt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content