Europese Unie verwacht traag herstel in tweede helft van het jaar

Het sentiment op de Europese beurzen blijft negatief, hoewel er sinds de opening niet zo heel veel is veranderd. De BEL 20 geeft ruim een half procent prijs, met D’Ieteren nog steeds als sterkste daler.

De Europese Commissie verklaarde vanmorgen opnieuw vanaf de tweede helft van dit jaar een traag economisch herstel te verwachten.

Trading update Leasinvest Real Estate

Het eerste kwartaal van 2012 lag voor Leasinvest Real Estate in lijn met de verwachtingen. De verdere commercialisering van de verhuringen verloopt, rekening houdend met de uitdagende marktomstandigheden, gunstig.

Verschillende investeringsdossiers werden tijdens het eerste kwartaal verder bestudeerd en zouden zich kunnen concretiseren in de tweede jaarhelft.

De huuromzet van Leasinvest Real Estate is over het eerste kwartaal van 2012 licht gedaald met 5,7% ten opzichte van de huuromzet over het eerste kwartaal van het vorige boekjaar, voornamelijk als gevolg van de desinvestering in 2011 van het kantoorgebouw te Zwijndrecht en een lagere bezettingsgraad (92,26%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (97,60%).

De bezettingsgraad eind maart 2012 is weliswaar nagenoeg constant gebleven in vergelijking met eind 2011 (92,57%).

De gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedraagt 3,94 jaar in vergelijking met 4,03 jaar eind 2011.

De bruto huurrendementen zijn eveneens nagenoeg stabiel gebleven en bedroegen 7,22% (eind 2011: 7,23%) op basis van de reële waarde en 7,03% (eind 2011: 7,05%) op basis van de investeringswaarde.

De reële waarde van de directe vastgoedportefeuille bedraagt eind maart 2012 505,5 miljoen euro t.o.v. 504,4 miljoen euro eind december 2011. De lichte toename bevestigt de relatief gunstige evolutie van de verhuringen.

Het netto courant resultaat van het eerste kwartaal bedraagt 4 miljoen euro (hetzij 1 euro per aandeel), in vergelijking met een netto courant resultaat van 4,6 miljoen euro (hetzij 1,2 euro per aandeel) voor de vergelijkbare periode vorig jaar.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content