‘Een recessie is niet aan de orde’

Guy Wagner © Dann

Hoewel een recessie nog niet aan de orde is, is Guy Wagner sinds begin 2019 voorzichtiger geworden.

“De conjunctuur lijkt nog niet te wijzen op een wereldwijde recessie”, benadrukt Guy Wagner, bestuurder-directeur van Banque de Luxembourg Investments (BLI). “De industrie vertraagt door de handelsoorlog, maar die sector vertegenwoordigt slechts een deel van de Amerikaanse groei. De problemen in de industrie hebben de private consumptie nog niet aangetast.” Hij wijst er bovendien op dat de Amerikaanse economie doorgaans goed reageert op dalingen van de langetermijnrente, zodat het nieuws in de komende maanden geleidelijk kan verbeteren.

Obligatiezeepbel

Wagner benadrukt ook de impact van de reglementering op het gedrag van beleggers sinds de financiële crisis. “Nieuwe regels worden vaak ingevoerd als reactie op de vorige crisis. De obligatiemarkten zijn heel risicovol geworden met lage rendementen, zelfs voor schulden die door dubieuze emittenten worden aangeboden. Maar de regelgevers blijven een groot deel van de beleggers naar die vermogenscategorie sturen.”

De ontwikkelingen in het begrotingsbeleid in Europa volgt Wagner van nabij. “De verleiding om de nulrente te gebruiken om een ambitieuzer beleid te financieren, zal groot worden.” Hij vindt dat zo’n beleid in de eerste plaats moet streven naar productieve investeringen om het groeipotentieel van de Europese economie op lange termijn op te krikken.

“Ik vrees wel dat de opkomst van het populisme in Europa de markten meer in de richting van onproductieve uitgaven drijft. We kunnen de inhoud van die programma’s nu dus nog niet beoordelen.” Het idee dat de Europese Centrale Bank rechtstreeks sommen geld zou geven aan particulieren (helikoptergeld) vindt hij een bizar vooruitzicht in een context waarin de vraag in veel segmenten al verzadigd is. “Dat zou erop neerkomen dat de groei wordt gestimuleerd ten koste van de vooruitzichten voor de toekomstige groei, zonder de productiviteit te verhogen.”

Positionering

Guy Wagner beheert een van de populairste flexibele fondsen op de markt, BL Global Flexible, een product met een vijfsterrenrating bij Morningstar en een rendement op jaarbasis van 5,6 procent in de voorbije tien jaar. “Ons fonds belegt in verschillende vermogenscategorieën (aandelen, obligaties, valuta’s, goud), naargelang onze verwachtingen over de economische omgeving. Ons doel bestaat erin een goed rendement neer te zetten en tegelijk de impact van het monetaire beleid te beperken.”

De posities in de obligatiemarkten zijn teruggebracht naar slechts 5 procent van het beheerde vermogen, omdat de rendementen sinds begin 2019 zijn gekrompen. “Bovendien hebben we het gewicht van de aandelen in de portefeuille verlaagd van 70 naar 50 procent, omdat de koersstijging van dit jaar werd ondersteund door de stijging van de ratio’s, terwijl de groei van de resultaten veeleer is verslechterd.” De portefeuille blijft bovendien ruimschoots blootgesteld aan de goudkoers, die sinds begin 2019 in de lift zit. “We zitten vandaag dicht bij onze maximale blootstelling aan goud, rond 15 procent van de portefeuille.”

Partner Content