Economie kan in 2013 langzaam uit het dal kruipen

De eerste indicatoren met betrekking tot het derde kwartaal wijzen volgens Belfius op een verdere verzwakking van de economie. De indexen van de aankoopmanagers, zowel in de verwerkende nijverheid (45,3 punten in augustus) als in de dienstensector (47,5 punten in augustus), wijzen al lang op een krimp van de activiteiten.

Ook volgens deze enquête kennen de nieuwe orders een zware inzinking.

De economische sentimentindicator, die de vertrouwensindicatoren van de consumenten en de ondernemers combineert en die een goede barometer is van de evolutie van het bbp, daalde in juli voor de vierde opeenvolgende maal en bereikte het laagste peil sinds september 2009, toen de economie van de eurozone pas uit de laatste recessie kroop.

Toch verwachten de economen van Belfius dat de economie van de eurozone vanaf 2013 langzaam uit het dal zal kruipen.

De Chinese en de Amerikaanse economieën zullen volgend jaar sterker groeien dan dit jaar. Samen met de waardedaling van de euro (die nog in de hand gewerkt wordt door de renteverlaging van de ECB), zal dit de export van de eurolanden aanzwengelen.

Bedrijven gaan meer investeren

Dit zal op haar beurt de industriële productie in de eurozone stimuleren, temeer omdat de voorraden van de bedrijven sinds het vierde kwartaal van 2011 sterk verminderd zijn.

In combinatie met de extreem lage rente zal dit de bedrijven ertoe aanzetten om opnieuw meer te investeren. Maar dat zal volgens Belfius niet in een indrukwekkend tempo gebeuren, aangezien het einde van de eurocrisis nog niet in zicht is.

De particuliere consumptie blijft de zwakke schakel in dit scenario. De erg hoge werkloosheid en de zware begrotingssaneringen zullen het beschikbare inkomen van de consumenten onder druk blijven zetten.

Het einde van de saneringsspiraal is niet in zicht. In juli kondigden Italië en Spanje een nieuwe reeks maatregelen aan om hun begrotingstekort terug te schroeven. In Italië zullen de overheidsuitgaven de komende drie jaar verder verminderen en zal het belangrijkste btw-tarief in juli 2013 met 2%-punten opgetrokken worden (tot 23%).

Deze maatregelen moeten over drie jaar 26 miljard euro opleveren, wat het totaal van de saneringsmaatregelen sinds 2010 op 258 miljard euro zal brengen.

Spanje zal tot eind 2014 voor 65 miljard euro extra besparingen en belastingverhogingen doorvoeren.

Ook hier moeten volgens Belfius de overheidsuitgaven verder naar omlaag. Het standaard btw-tarief wordt vanaf 1 september

opgetrokken van 18% naar 21%.

Het verlaagde tarief gaat van 8% naar 10%. Bovendien zullen verschillende goederen voortaan onder het standaard btw-tarief vallen in plaats van onder het verlaagde tarief. Het laagste btwtarief van 4% blijft wel ongewijzigd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content