ECB blijft verwachten dat conjunctuur gaat verbeteren

Na haar vergadering op 3 mei, hield de ECB, zoals verwacht, haar reporente onveranderd op het historisch lage niveau van 1,00%. De ECB verwacht dat de conjunctuur in de eurozone in de loop van dit jaar geleidelijk zal verbeteren, hoewel volgens Dexia de neerwaartse risico’s nog niet geweken zijn, zoals een verergering van de eurocrisis of een nieuwe stijging van de grondstoffenprijzen.

De inflatie zal volgens de ECB in 2012 waarschijnlijk boven haar 2%-norm blijven. Begin 2013 zou ze echter onder de 2% duiken. ECB-voorzitter Draghi had lof voor het feit dat de meeste landen van de eurozone veel vooruitgang hebben geboekt met het terugdringen van hun begrotingstekorten.

Draghi benadrukte nogmaals de noodzaak van structurele hervormingen om het economische groeipotentieel aan te zwengelen.

Het is dus aan de nationale overheden om de eurocrisis op te lossen, niet aan de ECB. Wat betreft haar monetaire beleid, zal de ECB voorlopig de kat uit de boom kijken.

Sinds december heeft ze via twee “longer-term refinancing operations” (LTRO’s) voor 1.019 miljard euro goedkope leningen met een looptijd van drie jaar aan de banken verstrekt.

De ECB zal eerst wachten tot de gevolgen hiervan zullen doorsijpelen in de kredietverlening aan de privésector (de tweede LTRO werd pas op 1 maart afgesloten).

De uiteenlopende economische evolutie in de eurolanden

(Duitsland versus Zuid-Europa) maakt het er voor de ECB ook niet gemakkelijker op.

Pas indien de economische malaise in de eurozone langer blijft aanslepen dan verwacht, of veel erger wordt dan nu wordt aangenomen, zou de ECB in de tweede helft van dit jaar nog een allerlaatste verlaging van de reporente kunnen overwegen.

Maar omdat de ECB er juist vanuit gaat dat de economische toestand tijdens de komende maanden langzaam zal verbeteren en omdat de inflatie hardnekkig boven de ECB-norm zal blijven, is de kans op een nieuwe renteverlaging erg klein.

Draghi beklemtoonde trouwens dat er op de vergadering niet gesproken werd over een verandering van de reporente en hij wees erop dat het monetaire beleid van de ECB nu al erg soepel is.

Komt er een derde LTRO?

De ECB kan in plaats van een verlaging van de reporente, opteren voor een derde LTRO of voor een herlancering van haar inkoopprogramma van obligaties. De voorbije weken is de rente in de eurozone verder gedaald.

Dat is een gevolg van de massale goedkope kredieten die de ECB de voorbije maanden aan de banken verstrekt heeft. Bovendien waren de recent gepubliceerde economische indicatoren van de Verenigde Staten en de eurozone allesbehalve schitterend.

De euribor op 3 maanden is al sinds 27 februari lager dan de reporente. Ze bedroeg op 23 mei 0,68%. Sinds 26 april schommelt de IRS-rente op 2 jaar ook onder de 1%- drempel. De IRS-rente op 10 jaar is de voorbije weken naar een historisch dieptepunt gezakt. Sinds 14 mei bevindt ze zich onder de 2,0%-drempel.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content