Drie thema’s kunnen de komende drie tot vijf jaar bepalend zijn

Mohamed El-Erian, hoofdeconoom bij PIMCO, verwacht dat drie thema’s de komende drie tot vijf jaar bepalend zullen zijn: aanhoudende verwarring op het terrein van beleid en politiek, steeds uitgesprokener reacties van de publieke en private sector, en daardoor meer kans op ingrijpende veranderingen, ofwel omslagpunten.

Voor Europa is de bestaande toestand onhoudbaar. De uitkomst met de hoogste – maar niet dominante – waarschijnlijkheid is het ontstaan van een kleinere en minder gemankeerde eurozone.

De weg daarheen is moeilijk en duur, en vereist bovendien een veel doortastender beleid. Daarom is het uiterst onaangename risico van het uiteenvallen van de euro niet verdwenen.

Verenigde Staten staan er beter voor dan Europa

De VS staan er vergeleken met Europa goed voor, met meer groei en grotere financiële stabiliteit. Niettemin blijven er zorgen bestaan over groei, werkgelegenheid, ongelijkheid, de staatsschuld en het financieringstekort.

Financiële repressie zal worden voortgezet omdat de groei niet voldoende is om voor snelle schuldvermindering te zorgen.

• De opkomende economieën blijven de komende drie tot vijf jaar sneller groeien dan Europa en de VS. Hun expansie zal wel met meer schommelingen gepaard gaan, doordat sommige van deze landen (waaronder China) naar een nieuw groeimodel overgaan.

• Gevolgen voor beleggingsportefeuilles: Handhaven van een omvangrijke positie in kwalitatief hoogstaande staatsobligaties en schuldpapier van bedrijven; positie in hoogwaardige aandelen aanvullen met dividendinkomsten, mede als middel om de facto de looptijd te bekorten; aandacht voor fysieke activa om zich te wapenen tegen confiscatierisico; uitbreiding van risicobeheer door incorporatie van het kostenefficiënt afdekken van staartrisico’s; en het nader bezien van strategieën en uitgangspunten die lang bepalend zijn geweest maar nu door de dynamiek van ingrijpende veranderingen hun geldigheid kunnen verliezen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content