Drie oorzaken liggen aan de basis van de huidige crisis

De wortels van de crisis gaan terug tot de schuldexplosie in de VS tussen 1985 en 2005, dus veel verder dan algemeen wordt aangenomen. Hoe konden zoveel kredieten worden toegekend?, zo vraagt Christophe Van Canneyt van Bank Puilaetco zich af.

Een eerste oorzaak van de crisis is dat de rem op de kredietcreatie van banken was verdwenen door de techniek van effectisering. Deze financieringstechniek heeft de vastgoedbubbel opgeblazen, die op zijn beurt de bankencrisis heeft veroorzaakt.

De CAD-regels leidden dus tot een geweldige explosie van de activiteit van het verkopen en herpakken van kredieten (effectisering).

Fundamentele fout gemaakt

Er werd een fundamentele fout gemaakt bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van veel van deze soms erg complexe producten.

Hun ratings waren immers gebaseerd op statistische modellen, die historische gegevens als input gebruikten. Hierbij werd voorbijgegaan aan het fundamentele feit dat net het bestaan van de mogelijkheid van effectisering de spelregels verregaand had veranderd!

De kredietgevende partij had eigenlijk geen belang meer bij het controleren van de kredietwaardigheid van de eindklant (omdat hij dit risico immers toch snel zou verkopen), maar integendeel ertoe werd aangezet het kredietvolume zo veel mogelijk op te pompen!

Met andere woorden: het bestaan van de effectiseringstechniek leidde tot het verregaand versoepelen van de regels bij kredietverlening, die op hun beurt de vastgoedbubbel hebben gevoed en deden aanzwellen.

Een tweede oorzaak is dat door de de facto monetaire zone tussen VS, China en oliestaten de marktrente in VS te laag bleef. Tenslotte zijn er de euro en zijn onbegrepen implicaties: het structureel probleem is daar competitiviteit.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content