Dit fonds investeert in bedrijven waar vrouwen een toppositie bekleden

© Getty Images/iStockphoto

AG Insurance lanceert een fonds dat belegt in bedrijven waar vrouwen sterk aanwezig zijn in de raad van bestuur. “Vrouwen hebben een meerwaarde in het besluitvormingsproces”, klinkt het.

Zou het niet kunnen dat bedrijven waar vrouwen sterk zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur, beter presteren op de beurs? Dat idee was het uitgangspunt van een reeks studies van het Credit Suisse Research Institute (CSRI) tijdens de afgelopen zeven jaar. De recentste studie, die eind 2016 verscheen, bestudeerde 3400 van de grootste wereldwijde bedrijven.

“Onze jongste studie heeft een duidelijk verband aangetoond tussen de verbetering van de prestaties – zowel op de beurs als operationeel – en de aanwezigheid van vrouwen in bestuursfuncties”, stellen de auteurs van de studie vast. “Bedrijven met een grotere genderdiversiteit realiseren een hoger rendement op eigen vermogen (ROE), terwijl hun financiële situatie conservatiever wordt beheerd.” De studie heeft ook uitgewezen dat bedrijven waarin vrouwen de meeste leidinggevende posities bekleden “hun omzet sneller zien groeien en hogere kasstromen boeken, een lagere schuldgraad hebben en aanzienlijk hogere dividenden uitkeren.”

Ook al is de strijd nog lang niet gewonnen, toch is er sinds 2010 heel wat vooruitgang geboekt om meer vrouwen te introduceren in raden van bestuur. Dat gebeurde vooral onder impuls van enkele Europese landen, die quota hebben opgelegd voor de aanwezigheid van vrouwen in de bestuursorganen van grote ondernemingen. “De vooruitgang was het sterkst in Europa, met een stijging van de vrouwelijke vertegenwoordiging met 80 procent sinds 2010. Maar de verbetering is ook in de rest van de wereld duidelijk merkbaar.”

Zo is het aandeel van vrouwen in de raden van bestuur wereldwijd gestegen van 9,6 tot 14,7 procent tussen 2010 en 2016, en van 12,7 tot 16,6 procent in de Verenigde Staten. Ook in België is er een positieve trend: de vrouwelijke aanwezigheid is vrijwel verdubbeld van 15,2 tot 27,9 procent tussen 2010 en 2016. Eind 2016 waren de beste landen wereldwijd Noorwegen (46,7%), Frankrijk (34%) en Zweden (33,6%).

Op basis van de cijfers van 2016 concludeert het CSRI dat beleggers die focussen op bedrijven met een grotere genderdiversiteit sinds 2005 per jaar gemiddeld 3,5 procent beter hebben gepresteerd dan ondernemingen met een uitsluitend mannelijke raad van bestuur. Dat is deels te danken aan het feit dat vrouwen sterker aanwezig zijn in directies in sectoren zoals consumptiegoederen, vastgoed en gezondheidszorg, en aanzienlijk minder in industriële ondernemingen en grondstoffenproducenten.

Women Leadership-index

Vrouwen hebben een meerwaarde in het besluitvormingsproces in vergelijking tot bestuursraden die alleen uit mannen bestaan”

Op basis van die studies heeft Credit Suisse in samenwerking met de indexleverancier STOXX de iSTOXX Global Women Leadership Select 30-index gecreëerd. Die telt dertig internationale bedrijven uit de wereldwijde STOXX Global 1800-index. De selectiemethode verliep in meerdere fasen. Eerst werden 1800 bedrijven gerangschikt op basis van het aantal vrouwen in de raad van bestuur. De 900 beste werden geselecteerd. De aandelen die in het verleden op één jaar en op drie maanden het meest volatiel waren, werden met een filter geschrapt, zodat de meest stabiele 300 bedrijven overbleven. Uit die groep werden de dertig aandelen met het hoogste dividendrendement opgenomen in de index. De minst volatiele aandelen kregen het grootste gewicht.

Eind mei bevatte de index aandelen zoals Vodafone, Unibail Rodamco, Swiss Re, Klépierre en GlaxoSmithKline. Hij heeft een sterke voorkeur voor sectoren zoals telecom, vastgoed en verzekeringen. Geografisch bekeken gaat het leeuwendeel naar Europese en Australische bedrijven.

Tak 23

Uitgaand van die index bieden AG Insurance en BNP Paribas Fortis sinds 1 juni een tak23-beleggingsfonds aan, Smart Invest Bon Women Leadership 2027, waarmee beleggers gedurende tien jaar kunnen inzetten op de iSTOXX Global Women Leadership Select 30. Bij een daling van de index garandeert het product een minimale terugbetaling van 100 procent van het belegde bedrag op de vervaldag. Bij een klim bedraagt de meerwaarde 75 procent van die stijging op basis van de laatste 31 koersen, zonder beperking van het rendement. Als de index met 100 procent stijgt, ontvangt de cliënt dus 75 procent.

An De Troyer, productdeveloper voor tak23-producten bij AG Insurance, stelt dat de “inschrijving op die tranche open is tot 30 juni, maar dat er in de komende maanden waarschijnlijk meerdere tranches in dat gamma worden gelanceerd, afhankelijk van de vraag. In elk geval wordt een tweede tranche geopend voor inschrijving in het begin van juli. Tot op heden hebben we zeer positieve feedback van onze cliënten gekregen, ook al moet dat thema nog een hele weg afleggen in hun hoofd.”

De Troyer wijst er echter op dat de sterke daling van de rente de capaciteit van de verzekeraar om zulke producten aan te bieden in de toekomst kan beperken, vooral als het gaat om producten met een gegarandeerde terugbetaling van minstens 100 procent van het belegde bedrag.

Andere invalshoek

Het product is de komende maanden exclusief voorbehouden voor de Belgische markt. Het is in de eerste fase alleen beschikbaar via het netwerk van BNP Paribas Fortis. Aangezien het gaat om een tak23-product, wordt een belasting van 2 procent ingehouden op de gestorte premies en is de meerwaarde vrijgesteld van roerende voorheffing. Er wordt geen dividend uitgekeerd, al maakt de capaciteit van bedrijven om dividenden uit te keren deel uit van het selectieproces van de samenstellers van de index.

“Vrouwen hebben een meerwaarde in het besluitvormingsproces in vergelijking tot bestuursraden die alleen uit mannen bestaan, met meer consensus in de discussies, een andere invalshoek bij belangrijke beslissingen en een voorzichtigere risicobenadering”, zegt Bernadette Migisha, een beheerder van de gestructureerde tak23-producten bij AG Insurance. “Smart Invest Bon Women Leadership 2027 beantwoordt ook aan de groeiende interesse voor een betere corporate governance in grote ondernemingen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content