Distributiefondsen: enkel als je een perfect huwelijk hebt?

© iStock

Ik ben gehuwd zonder huwelijkscontract en ik heb een beleggingsportefeuille gekregen van mijn ouders waarin vooral fondsen zitten. Klopt het dat alle inkomsten van deze portefeuille dan in de huwelijksgemeenschap vallen?

Echtgenoten die geen huwelijkscontact hebben, vallen onder het wettelijk stelsel. Concreet komt dit erop neer dat alles in de huwelijksgemeenschap valt, behalve wat je bezat vóór het huwelijk en wat je erft of geschonken krijgt (dat zijn dan zogenaamde eigen goederen). De portefeuille met fondsen die je dus geschonken kreeg van je ouders zijn dus eigen en vallen dus niet in de huwelijksgemeenschap. Dat is uiteraard heel belangrijk als er ooit een echtscheiding zou komen.

Inkomsten zijn gemeenschappelijk

Maar wat vaak niet geweten is, is dat de inkomsten uit het eigen vermogen wel in het gemeenschappelijke vermogen vallen. Dat zal dus het geval zijn voor de interesten van spaar- en termijnrekeningen, obligaties, kasbons, alsook voor de dividenden van aandelen en fondsen uit deze portefeuille

Omzeilen via meerwaarden?

Maar dit geldt voor de inkomsten, niet voor de meerwaarden. De meerwaarde (bijvoorbeeld een aandeel of fonds stijgt in waarde) valt immers niet in de gemeenschap en is een eigen goed. Als er dus veel fondsen in de portefeuille zitten van het zogenaamde kapitalisatietype (zonder coupon), dan zullen fondsen met hun meerwaarde eigen blijven en bij een echtscheiding dus niet voor de helft naar je echtgenoot gaan.

De beleggingsfondsen van het kapitalisatietype keren tussentijds geen coupons uit, maar de inkomsten worden telkens her­belegd (vandaar ‘kapitalisatie’) om zo een meerwaarde te realiseren. (JA)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content