Dexia kan kortetermijnfinancieringsbehoeften terugdringen met ruim 14 miljard euro

Het persbericht dat Dexia vanmorgen verspreidde, bevatte heel wat informatie. Hier nog enkele belangrijke punten uit het bericht.

Op basis van de cijfers van 30 juni 2011, zou de vanmorgen voorgestelde operatie bij Dexia geleid hebben tot een vermindering van het balanstotaal met 55 miljard euro en een daling van de gewogen risico’s met 42 miljard euro.

Dit zou geleid hebben tot een verlies van 3,8 miljard euro en een gelijktijdige verbetering van de negatieve AFS-reserve met 2,2 miljard euro.

De verkoop wordt in de nabije toekomst gesloten. Dankzij deze transactie kan de groep Dexia haar kortetermijnfinancieringsbehoeften terugdringen met meer dan 14 miljard euro, kan de solvabiliteit van de Groep worden verbeterd met bijna 200 basispunten en zal haar portefeuille van niet-strategische activa kunnen worden verminderd met 18 miljard euro.

Door die overname wordt Dexia Bank België versterkt in het belang van zijn klanten en zijn werknemers. Rekening houdend met de bestaande banden tussen Dexia Bank België en de diverse entiteiten van de groep Dexia, worden er op korte termijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten om deze overname te begeleiden en om de operationele continuïteit gedurende een overgangsperiode te garanderen.

Om de diverse fasen van dit herstructureringsplan tot een goed einde te brengen, krijgt Dexia aanzienlijke steun van de Belgische, de Franse en de Luxemburgse overheid, die zich ertoe verbonden hebben garant te staan voor de financiering van de Groep.

De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden hebben immers besloten om zich gezamenlijk borg te stellen voor de interbancaire en obligatiefinancieringen die een looptijd kunnen hebben van 10 jaar en die door Dexia NV en haar dochteronderneming Dexia Crédit Local worden opgehaald.

De verstrekte waarborg wordt als volgt over de nationale overheden gespreid: 60,5 % voor België, 36,5 % voor Frankrijk en 3 % voor Luxemburg.

De bovengrens voor die herfinancieringswaarborg bedraagt 90 miljard euro; de looptijd ervan, zijnde 10 jaar, kan indien nodig worden verlengd op grond van nieuwe machtigingen.

Voor de waarborg in kwestie wordt een vergoeding betaald die overeenstemt met de Europese vereisten. De vergoeding van de waarborg zal meegedeeld worden van zodra de conventie met de staten afgesloten is.

De belangrijkste voorwaarden i.v.m. die waarborg werden aanvaard door de raad van bestuur. De implementatie van die rechtstreekse, autonome en op het eerste verzoek betaalbare waarborg wordt in België goedgekeurd bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit, in Frankrijk krachtens een bepaling van de loi de finances en in Luxemburg krachtens een in de Conseil overlegd Règlement grand-ducal.

Zoals de nationale overheden dat wensen, wordt de waarborg zo snel mogelijk goedgekeurd en geeft ze de depositohouders en de schuldeisers van de Groep de verzekering dat Dexia over voldoende liquiditeit beschikt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content