Dexia AG: “China gedraagt zich zeer verantwoordelijk op rentevlak”

China blijft het beter doen dan de eerder opgelegde doelstellingen op het vlak van de niet-fossiele ontwikkeling. De vijfjarendoelstelling voor windenergie bedraagt bijvoorbeeld 70 GW aan extra geïnstalleerd vermogen, wat beter is dan de doelstelling voor 2020 van enkele jaren geleden.

Dexia AG: “Wat kernenergie betreft, is het de bedoeling om tegen 2015 40 extra GW te installeren (China beschikt momenteel over ongeveer 10 GW aan geïnstalleerd nucleair vermogen). Natuurlijk kunnen die doelstellingen in het gedrang komen als gevolg van de nucleaire risico’s na de natuurramp die zich heeft voorgedaan in Japan.”

Bovendien zouden er 45 miljoen nieuwe banen moeten bijkomen en zou het beschikbaar inkomen van stedelijke gezinnen en het netto reëel inkomen op het platteland moeten stijgen met 7% op jaarbasis. Dexia AG: “En ten slotte zouden niet minder dan 36 miljoen gesubsidieerde sociale huisvestingseenheden moeten worden gebouwd, waarvan ongeveer 10 miljoen in 2011 en nog eens zoveel in 2012.”

Dat zijn de langetermijndoelstellingen, maar er zijn ook nog belangrijker doelstellingen op korte termijn, waarvan de meeste verwezenlijkt zouden moeten zijn tegen eind 2011. De sociale stabiliteit en de levensstandaard zijn van cruciaal belang. Om dat doel te bereiken, zal men de inflatie onder controle moeten krijgen. Dexia AG: “China kampt immers met een snel toenemende inflatie van 5 % op jaarbasis en wellicht nog meer. Ook de voedselvoorziening moet worden opgevoerd dankzij meer productie en een verbeterde distributie en logistiek, in plaats van enkel maar op te treden m.b.t. de prijzen. Natuurlijk zou er een voorzichtig en verantwoordelijk monetair beleid moeten worden gevoerd. Op dat vlak gedraagt China zich ook zeer verantwoordelijk. Op 5 april trok Peking de rente nogmaals met 25 bp op om zijn economie af te koelen en de inflatiedruk in de kiem te smoren. Met de meest recente interventie werden de rente voor deposito’s op één jaar en de leningsrente opgetrokken tot respectievelijk 3,25 % en 6,31 %.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content