Danny Reweghs

China blijft tikkende tijdbom

Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Aanstaande maandag vieren de Chinezen nieuwjaar en begin het ‘Jaar van de Aap’. Maar wel onder een ongunstig gesternte.

In de maand december is de Chinese economie officieel nog op jaarbasis met 6,8 procent gegroeid. Dat is het zwakste trimester sinds het laatste kwartaal van 2008. Voor het volledige jaar brengt dat het Chinese groeicijfer op 6,9 procent, de laagste groei op jaarbasis sinds … 1990, in een kwarteeuw dus. Toch blijft dat officieel cijfer in de buurt van de doelstelling van 7 procent van de Chinese autoriteiten.

Schuldenberg

Al heeft de overheid toch de eerlijkheid om te tonen dat het niet zo goed gaat met de transitie van de Chinese economie van exportgericht (industrie) naar gedreven richting binnenlandse vraag (consumptie/diensten). Want heel wat indicatoren suggereren eerder dat de industrie niet meer groeit en dat ook de groei van de dienstensector is afgevlakt naar 4 à 5 procent. Opgeteld geeft dat nog amper 2 à 3 procent ‘werkelijke’ groei.

Nog zorgwekkender is het gegeven dat die groeivertraging er komt op moment dat de schulden van China de jongste jaren flink zijn toegenomen. Er is zelfs sprake van een verdubbeling in enkele jaren tijd. Er is overgeïnvesteerd in nieuwe capaciteit (officieel 1000 miljard USD, maar in realiteit wellicht eerder 2 à 3000 miljard) zodat er nu een serieuze overcapaciteit is.

Slinkende reserves

Een verdere daling van de Chinese munt kan voor flink wat averij zorgen op de westerse financiële markten

Dat het een stuk minder gaat met de Chinese economie is ook te merken aan het snel slinken van de buitenlandse reserves (van 4000 naar 3300 miljard USD vorig jaar). Een remedie daarvoor is de eigen munt (Chinese yuan; CNY) te laten zakken in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD). Een proces dat de jongste maanden al in gang is gezet en waar de financiële markten telkens erg zenuwachtig op hebben gereageerd.

Kapitaalcontroles zijn een alternatief, maar een verdere muntverzwakking is waarschijnlijk. Wat een kettingreactie bij de andere Aziatische munten tot gevolg kan hebben en ook de Federal Reserve de mogelijkheid ontneemt om nog meerdere renteverhogingen door te voeren, want de sterke dollar doet de Amerikaanse industrie nu al lijden.

Voorzichtigheid geboden

Een verdere daling van de Chinese munt kan dus voor flink wat averij zorgen op de westerse financiële markten. Vandaar onze voorzichtigheid. Vandaar onze vrees dat een trendommekeer op de westerse beurzen niet meer ver af is. Vandaar de noodzaak de evoluties op de aandelenmarkten goed op te volgen en eventueel de cashpositie op te trekken of zich te beschermen met een belegging in goud. Wees ook kritisch voor de (jaar)resultaten van de individuele bedrijven. Een onvoldoende moet nu eigenlijk gelijk staan met een verwijdering uit de aandelenportefeuille.

Zolang China geen orde op zaken kan stellen, betekent dat de grondstoffenprijzen nog lager kunnen. Het heeft ook tot gevolg dat andere opkomende landen met flink wat grondstoffen (Brazilië, Rusland, ….) nog niet van de miserie af zijn. Daar moeten we nog niet meteen massaal aankopen verrichten ondanks de lage koersen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content