Sequana Medical zit in een cruciale periode

©Getty

De halfjaarrapportering van Sequana Medical had geen verrassingen in petto. De Gentse specialist in de behandeling van vochtophopingen door leverziekten, kanker of hartfalen maakte in de eerste jaarhelft een mooie vooruitgang in beide ontwikkelingsprogramma’s.

Het programma met de alfapump voor patiënten met wederkerende vochtophoping (ascites) in de buik door levercirrose bereidt zich volop voor op de indiening van het goedkeuringsdossier in de Verenigde Staten eind 2023. Het dossier wordt de komende maanden aangevuld met data uit een Amerikaanse studie naar patiëntenvoorkeur en een tussentijdse analyse van de lasten van patiënten met wederkerende ascites, vergeleken met patiënten uit de Poseidon-leverstudie van Sequana.

In afwachting werden in juni overtuigende bijkomende data over Poseidon gerapporteerd op EASL, het belangrijkste Europese levercongres. Die bevestigden dat de alfapump de ascites onder controle houdt. De veiligheid ligt in lijn met de verwachtingen. Cruciaal is de aanzienlijke toename van de levenskwaliteit van de patiënten. De kans op overleving bij de Poseidon-patiënten bedroeg 70 procent een jaar na de implantatie van de alfapump, tegenover de 50 procent die in de literatuur is beschreven bij zulke patiënten.

Sequana mikt op een goedkeuringsbeslissing in de tweede helft van 2024. Het bereidt zich voor op de commercialisatie. Een team van vijftig mensen zal actief zijn in negentig Amerikaanse levertransplantatiecentra.

Op het gebied van de terugbetaling van de alfapump is het risico al flink afgebouwd. Er is een terugbetalingscode voor de implantatie (minimaal 25.000 dollar voor de alfapump) en uitzicht op een bijkomende vergoeding na een jaar. Bovendien kan er een automatische dekking komen gedurende vier jaar op basis van het statuut van de alfapump als ‘breakthrough’ medisch toestel.

In het hartfalenprogramma loopt het eerste luik van de Amerikaanse fase I/IIa-studie Mojave met DSR 2.0 (direct sodium removal of directe natriumverwijdering), het eigen gepatenteerde infusaat met een verbeterd therapeutisch en veiligheidsprofiel. Het gaat om een veiligheidscohort van drie patiënten, waarvan we voor het einde van het jaar de eerste resultaten zullen krijgen. Dat zal een belangrijke indicatie geven over de kansen dat DSR kan uitgroeien tot een waardevol ziektemodificerend medicijn voor hartfalen.

Als het veiligheidscomité het goedkeurt, start in de eerste helft van 2024 het tweede luik van de studie, met eerste resultaten in de tweede jaarhelft en volledige resultaten in 2025. Bij gunstige data zal Sequana een partner zoeken voor de verdere ontwikkeling. Voor beide programma’s mikken de Gentenaren op een publicatie in een toonaangevend wetenschappelijk magazine.

De kaspositie van 17,1 miljoen euro eind juni volstaat nog tot in het eerste kwartaal van 2024. Er moet dus bijkomende financiering worden gevonden. Die zou de periode tot de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing in de tweede helft van 2024 moeten overbruggen. Allicht is daar tot 30 miljoen euro voor nodig. Het bedrijf ambieert daarna een Amerikaanse beursnotering.


Conclusie

Vergelijkbare bedrijven noteren in de Verenigde Staten tegen tien keer de jaaromzet. Dat laat op termijn een fors herwaarderingspotentieel (analisten mikken op een piekomzet voor de alfapump van 200 à 250 miljoen euro), maar eerst moet de financieringsknoop op korte termijn worden ontward. Als de verwachte mijlpalen worden gehaald, mikken we de komende achttien maanden op een drastisch nieuw elan voor het aandeel. Koopwaardig (rating 1C).

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 3,22 euro

Ticker: SEQUA BB

ISIN-code: BE0974340722

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 92,2 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -40%

Koersverschil sinds jaarbegin: -46%

Dividendrendement: –

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content