Melexis is stevig teruggevallen

© BELGA IMAGES

April viel tegen voor Melexis, met een koersdaling van 16 procent. Aan de kwartaalcijfers lag het niet, want die lagen in lijn met de verwachtingen en ook de prognoses voor het lopende boekjaar werden herbevestigd. Melexis is net als andere bedrijven het slachtoffer van een gekeerd sentiment op de financiële markten.

De kwartaalomzet lag met 228,6 miljoen euro (+24% op jaarbasis en +2% op kwartaalbasis) netjes binnen de vooropgestelde vork van 225 tot 230 miljoen euro. De rugwind van de dure Amerikaanse munt is wel grotendeels weggevallen en op kwartaalbasis was er zelfs een negatieve impact van 2 procent. Gezien de evolutie van de verhouding tussen de euro en de dollar in de voorbije weken zal dat effect ook in het lopende tweede kwartaal spelen.

De brutowinst steeg met 24 procent naar 102,8 miljoen euro, waardoor de brutomarge nagenoeg ongewijzigd bleef op 45 procent. De operationele of ebit-marge daalde licht van 27,1 naar 26,7 procent door een toename van de uitgaven voor onder meer onderzoek en ontwikkeling. Netto bleef er 50,9 miljoen euro of 1,26 euro per aandeel over, 5 procent meer dan een jaar eerder.

Melexis wijst op verschillende langetermijntrends die het bedrijf moeten helpen te blijven groeien. Door de toegenomen elektrificatie, de ‘premiumisering’ (de trend naar meer luxe), en een toename van systemen voor rijhulp en autonoom rijden is het gemiddelde aantal Melexis-halfgeleiders per wagen gestegen naar achttien.

Voor het lopende kwartaal bedraagt de omzetprognose 233 tot 238 miljoen euro. Melexis gaat voor 2023 nog altijd uit van een omzetgroei met 11 tot 16 procent, een brutomarge van 45 procent en een ebit-marge van 26 procent.

De halfgeleidergroep realiseerde in het eerste kwartaal een vrije kasstroom van 8,2 miljoen euro. Dat deed de nettocashpositie toenemen van 85,1 naar 93,3 miljoen euro. Het werkkapitaal nam verder toe door een stijging van de voorraden (+6,7%) en de handelsvorderingen (+20,7%).

In het kader van de langetermijnovereenkomst met X-Fab moet Melexis een deel van de waarde van het afnamecontract voorfinancieren. Dat is gebruikelijk, omdat X-Fab fors moet investeren in capaciteitsuitbreidingen waar Melexis op langere termijn ook van profiteert. Melexis is de grootste klant van X-Fab met een aandeel van ongeveer 40 procent in de omzet. Het gaat om 15 procent van de waarde van het contract of 189,2 miljoen euro. Dat bedrag wordt in vier schijven betaald. De eerste betaling vindt plaats eind april. Gezien de cashpositie, de positieve kasstromen en de beschikbare kredietlijn van 300 miljoen euro vormt de voorafbetaling geen probleem. Op korte termijn zullen de rentelasten wellicht iets toenemen, maar een voorafbetaling betekent ook een lagere eindfactuur.

Conclusie

We verlaagden eerder dit jaar het advies naar houden, omdat het aandeel wat te ver was vooruitgelopen. Aandeelhouders kunnen zich wel verheugen op het slotdividend van 2,2 euro dat op 12 mei wordt uitgekeerd. In combinatie met het tussentijdse dividend van 1,3 euro dat al in oktober werd uitgekeerd, levert dat een aantrekkelijk brutorendement van bijna 4 procent op. Tegen 16 keer de verwachte winst en 11 keer de ebitda is Melexis weer correct gewaardeerd. Het aandeel is te behouden (rating 2A).


Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 84,60 euro

Ticker: MELE BB

ISIN-code: BE0165385973

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 3,6 miljard euro

K/w 2022: 18,5

Verwachte k/w 2023: 16

Koersverschil 12 maanden: +19%

Koersverschil sinds jaarbegin: +9%

Dividendrendement: 3,9%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content