Financieringsnood Sequana Medical overschaduwt uitstekende operationele vooruitgang

De uitstekende operationele vooruitgang staat in schril contrast met de koersevolutie.

Sequana Medical presenteerde een sterke update over zijn twee ontwikkelingsprogramma’s. In het programma met de alfapump voor patiënten met wederkerende vochtophoping (ascites) in de buik door levercirrose gaf het bijkomende opvolgdata over de Amerikaanse Poseidon-studie. Poseidon is de basis voor het goedkeuringsdossier voor het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA, dat nog altijd op schema zit om voor het einde van het jaar te worden ingediend.

De resultaten van Poseidon gaven de status zes maanden na de implantatie van de alfapump. De nieuwe resultaten, twaalf maanden na de implantatie, bevestigen de uitstekende werking. De nood aan paracentese, de huidige behandeling die het overtollige buikvocht via een holle naald verwijdert, wordt nagenoeg volledig geëlimineerd. De veiligheidsresultaten blijven in lijn met de eerdere data, en de levenskwaliteit laat nog altijd een verbetering zien. Ook de gunstigere algemene overlevingstrend houdt stand. De resultaten van Poseidon worden ingediend voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

Nog in het leverprogramma kregen we positieve resultaten uit een onafhankelijke studie, die peilde naar de voorkeur van patiënten met wederkerende ascites door levercirrose voor een implanteerbare pomp ter vervanging van de standaardbehandeling met paracentese. Patiënten blijken bereid meer veiligheidsrisico’s te nemen dan waargenomen in Poseidon, in ruil voor een verbetering van de werkzaamheid. Patiënten geven met 65 procent waarschijnlijkheid de voorkeur aan een behandeling als de alfapump. Dat is een heel mooi cijfer, dat potentieel biedt voor de commercialisatie. Daarbij zou het behalen van een marktaandeel van 10 procent een mooi en rendabel succes zijn.

Tot slot waren in het leverprogramma goede tussentijdse resultaten uit een onafhankelijke studie, die de resultaten vergeleek van de veertig patiënten uit Poseidon met veertig vergelijkbare patiënten uit een Noord-Amerikaans register van ernstig zieke leverpatiënten. Daaruit bleek een vergelijkbaar veiligheidsprofiel voor beide patiëntengroepen.

In het hartfalenprogramma gaf Sequana Medical de eerste informatie vrij over de fase I/IIa-studie Mojave. Het gaat om de eerste studie in de Verenigde Staten voor hartfalenpatiënten met DSR2.0 (direct sodium removal of directe natriumverwijdering), het eigen gepatenteerde infusaat met een verbeterd therapeutisch en veiligheidsprofiel. De resultaten van de eerste twee patiënten in het eerste luik van Mojave bevestigden de efficiënte en veilige verwijdering van congestie en de verbetering van de cardio-renale toestand (de wisselwerking tussen het hart en de nieren) van de patiënt. Daarmee wordt de heel gunstige resultatentrend van de Red Desert- en Sahara-studie doorgetrokken. Het bedrijf zit op schema om het eerste luik tegen het einde van het jaar af te ronden en, als er een goedkeuring van het veiligheidscomité komt, het tweede luik van de studie met 30 patiënten op te starten in het eerste kwartaal van 2024. De volledige resultaten van die studies zijn ingediend voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

Conclusie

De uitstekende operationele vooruitgang staat in schril contrast met de koersevolutie, die gebukt gaat onder de financieringsnood. De kaspositie van 17,1 miljoen euro eind juni volstaat nog tot het eerste kwartaal van 2024. Het is wachten op nieuws daarover om een herstelbeweging op gang te brengen. Het bedrijf mikt op 30 miljoen euro tot ruimschoots voorbij de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing in de tweede helft van 2024. Koopwaardig (rating 1C).


Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 2,72 euro

Ticker: SEQUA BB

ISIN-code: BE0974340722

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 76,8 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -61%

Koersverschil sinds jaarbegin: -55%

Dividendrendement: –

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content